Φιλοσοφία για τον εθελοντισμό & ρόλος των εθελοντών
pyx-article-img

Με αφετηρία το μοντέλο και το όραμα της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την ποιότητα ζωής, το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας ήδη από τη σύσταση του επιδίωξε την ανάπτυξη του εθελοντισμού στις τοπικές κοινότητες.

To σκεπτικό της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι πως για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στα προγράμματα πρόληψης χρειάζεται η κάθε κοινότητα να λειτουργεί προληπτικά ανάλογα με τις ανάγκες της και τα δεδομένα που έχει. Αρχικά, χρειάζεται οι πολίτες της κάθε κοινότητας να ευαισθητοποιηθούν στην έννοια και τη φιλοσοφία της πρόληψης και να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές στους διαφορετικούς ρόλους που έχουν. (ως γονείς, εκπαιδευτικοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοικοι μιας γειτονιάς κ.λπ). Έτσι η φιλοσοφία της πρόληψης, θα εκφράζεται μέσα από καθημερινές πρακτικές και σχέσεις ανθρώπων.

Η δημιουργία και η λειτουργία των εθελοντικών ομάδων καλύπτει την ανάγκη ανάπτυξης της παραπάνω φιλοσοφίας πιο οργανωμένα και πιο αποτελεσματικά. Έτσι περισσότεροι άνθρωποι αλλά και φορείς, θα μπορούν να κινητοποιούνται ώστε να δρουν προληπτικά. Η ύπαρξη εθελοντικής ομάδας σε διαφορετικούς δήμους, καλύπτει την ανάγκη του να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Οι εθελοντές όντας σταθερά μέλη της κοινότητας εκφράζουν τις ανάγκες της στο πλαίσιο της ομάδας, με αποτέλεσμα οι δράσεις που υλοποιούνται να απαντούν σε άμεσα και πρακτικά ζητήματα των πολιτών. Παράλληλα και επειδή στις ομάδες εθελοντών σημασία δεν έχει μόνο το έργο αλλά και ο τρόπος που αυτό παράγεται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας προς όφελος της προσωπικής ανάπτυξης των μελών. Έτσι μέσα από αυτή την διαδικασία τα μέλη εντοπίζουν και έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή και παράλληλα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά μεταφέροντας μέσα από το δικό τους βίωμα την φιλοσοφία της πρόληψης.

Σε αυτή τη κατεύθυνση βασικό εργαλείο δουλειάς είναι η ομάδα, αυτή που περιβάλλει, στηρίζει, δημιουργεί το αίσθημα του ανήκειν, γίνεται τόπος για μοίρασμα εμπειριών, γνώσεων, συναισθημάτων και προβληματισμών.

Επιστημονική ομάδα Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr