Επιχειρηματική και κοινωνική ευθύνη

Εμφάνισε ανά σελίδα
...
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι έννοια διαχρονική και αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιχείρησης μέσα σε μια κοινωνία. Η οικονομική κρίση των ημερών...
...
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα, ότι η δραστηριοποίηση μιας εταιρίας με προδιαγραφές ΕΚΕ δεν είναι κάτι που απλώς «είναι καλό να υπάρχει». ...
...
Tα τελευταία χρόνια μετά την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης όπου άλλαξε το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και αναδείχθηκαν νέες...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr