Προγράμματα

Εμφάνισε ανά σελίδα
Η επιλογή του είδους της εργασίας που θα ακολουθήσει το άτομο αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή του. Στους χώρους εργασίας...
Ο Δεσμός, μαζί με άλλους φορείς και σχολεία της Αττικής, κινητοποίησε το ευρύ κοινό και εταιρείες μέσω ενημέρωσης και κοινωνικών δικτύων, για την...
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να οδηγήσει τα παιδιά να βιώσουν άμεσα τη Διαφορετικότητα και, στη συνέχεια, να αναγνωρίσουν τις ταυτοτικές, αξιακές και...
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους μικρούς αναγνώστες   των σχολικών τάξεων του δημοτικού. Στόχος του προγράμματος είναι να...
Το θέμα της εργασίας και της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο  για τον πληθυσμό των πρώην χρηστών που βρίσκονται στην φάση της επανένταξης, ως...
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr