Τι είναι εθελοντισμός

Εμφάνισε ανά σελίδα
Τα  τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των ΜΚΟ και γενικά των εθελοντικών οργανώσεων. Σχεδόν κάθε μέρα και μια νέα ΜΚΟ...
Γιατί μας χρειάζεται μια βάση συλλογικότητας;   Γιατί με τη συλλογικότητα καταφέρνουμε να μοιραστούμε την ευαισθησία, την τρυφερότητα, τη διάθεση...
Με αφετηρία το μοντέλο και το όραμα της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την ποιότητα ζωής, το Κέντρο...
Από την εφηβεία μου έως σήμερα ο εθελοντισμός είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Σε ηλικία 8 ετών έγινα μέλος στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, μια μη...
I read once at school a poet, I think it was Dante, writing about non-material goods as opposed to material ones, in particular about the almost magical fact that the more you share them with others, the more you will finally possess. Now, every time I think about volunteering, that particular...
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr