Εάν αγαπάς το Marketing, έχεις διάθεση για δημιουργική δουλειά στην οποία τα αποτελέσματά σου θα αναγνωρίζονται και θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική και καινοτόμα εταιρία με διεθνή προσανατολισμό και παγκόσμια δραστηριότητα, τότε περιμένουμε την αίτησή σου για αυτή τη θέση Junior Marketing Coordinator!

Αρμοδιότητες

 • Υποστηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή του product management της εταιρίας
 • Ανάληψη καθημερινών διοικητικών εργασιών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και του συντονισμού των δραστηριοτήτων του τμήματος Marketing
 • Υποστηρίζει την εσωτερική επικοινωνία του marketing με τα όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα

Εμπειρία & γνώσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου σε Marketing, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή παρεμφερές
 • Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αριστη γνώση Η/Υ και νέων τεχνολογιών
 • Επιθυμητή ανάλογη εμπειρία

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και καλαισθησία
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου

Παροχές

 • Σταθερός μισθός
 • Πλήρες ωράριο εργασίας
 • Σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός της εταιρίας