Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας ως Finance Business Partner, σε πολυεθνικό όμιλο εταιριών στον κλάδο της παραγωγής και της βιομηχανίας όπου θα συμμετέχετε στη στρατηγική και στον έλεγχο των δραστηριοτήτων και θα μπορείτε να έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αλλαγή και την καινοτομία, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση Finance Business Partner!

Αρμοδιότητες

 • Προγραμματισμός, οργάνωση και συντονισμός των επιχειρησιακών και εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός, ανάλυση και υποβολή προτάσεων σχετικά με το κόστος των προϊόντων
 • Κατάρτιση και υλοποίηση του προϋπολογισμού και των προβλέψεων
 • Διαπραγμάτευση συμβάσεων προμηθευτών
 • Διοίκηση, ανάπτυξη και καθοδήγηση των μελών της ομάδας. Παρακολούθηση του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων και του συστήματος αμοιβών & παροχών.
 • Διαχείριση των συστημάτων οικονομικής λογιστικής, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για όλες τις νομικές οντότητες εντός της χώρας
 • Καθοδήγηση και συντονισμός της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των IFRS
 • Καθοδήγηση και συντονισμός της φορολογικής αναφοράς (εταιρικός φόρος, ΦΠΑ, ΦΜΥ)
 • Διαχείριση και συντονισμός των διαδικασιών εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων

Εμπειρία & γνώσεις

 • Πτυχίο BSc/MSc σε Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Υπογραφή Α’ Τάξης
 • Εμπειρία σε θέσεις Οικονομικής Διεύθυνσης και/ή διεύθυνσης Λειτουργίας στον κλάδο βιομηχανίας, εμπορίου, logistics, 5 έτη minimum
 • Εμπειρία σε δραστηριότητες εξωτερικού, απαραίτητη
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Ισχυρή στρατηγική σκέψη, επιχειρηματική και εμπορική αντίληψη
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες ηγεσίας και καθοδήγησης ομάδας
 • Άριστη ικανότητα στη διαμόρφωση ορθών εισηγήσεων
 • Αριθμητική/μαθηματική αποτύπωση δραστηριοτήτων
 • Προδραστική αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων
 • Άριστη ικανότητα στην ανάπτυξη αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων
 • Υψηλού επιπέδου διαπραγματευτική ικανότητα
 • Άριστες ικανότητες ακρόασης και επικοινωνίας
 • Διοίκηση αλλαγής
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 • Επαγγελματική ηθική

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών
 • Υψηλά μπόνους επίτευξης στόχων
 • Αυτοκίνητο, κινητό, laptop
 • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Extra παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα παροχών της εταιρίας