Όροι Χρήσης | Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα (εφεξής «η Πλατφόρμα»). Η πλατφόρμα παρέχει καταχώρηση αγγελιών εργασίας, πληροφορίες καριέρας και την δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας. Οι όροι χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και του χρήστη / επισκέπτη / συνδρομητή (φυσικού ή νομικού προσώπου) όσον αφορά στην πλατφόρμα συνολικά.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου ή των εφαρμογών φορητών συσκευών (app) της εατιρείας τεκμαίρεται τη συναίνεση και την αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα.

Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο και καθορίζει τους σκοπούς για την συλλογή και επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων είναι η ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 998087122, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8926401000) (Λεωφ. Δημοκρατίας 46, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16345) στο εξής «Εταιρεία».

Επωνυμία: ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46, 16345, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: +30 2109730280
e-mail: [email protected]

Εύρος, Επιλεξιμότητα και Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Πλατφόρμα. Κάνοντας χρήση της Πλατφόρμας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι προκειμένου να επωφεληθείτε των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Κάνοντας χρήση της Πλατφόρμας εγγυάστε ότι έχετε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ενηλικότητας και έχετε τα δικαιώματα, την εξουσία διάθεσης και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα.


2. Ορισμοί

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα www.skywalker.gr που περιλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες της εταιρείας

App: Η εφαρμογή φορητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets κ.λπ) που περιλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες της εταιρείας

Πλατφόρμα: Ο δικτυακός τόπος αναζήτησης και εύρεσης εργασίας https://www.skywalker.gr/ καθώς και οι αντίστοιχες εφαρμογών φορητών συσκευών (app) που βρίσκονται στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία

Περιεχόμενο: όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα

Σχεδιασμός: οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της πλατφόρμας.

Προγραμματισμός: είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα.

Έγγραφο: οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Πλατφόρμα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.

Γραφικά: όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Πλατφόρμα

Εργοδότης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του έχει δοθεί από το Skywalker πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για να αναρτήσει αγγελίες με θέσεις εργασίας ή να κάνει χρήση των Υπηρεσιών προκειμένου να αναζητήσει υποψήφιους εργαζομένους

Υποψήφιος Εργαζόμενος: ο χρήστης, φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Πλατφόρμα για να αναζητήσει εργασία

Υπηρεσίες: όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Πλατφόρμα το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα ή οι αντιπρόσωποι του

Κείμενο: όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, προσανατολιστικό ή εκπαιδευτικό

Εγγεγραμμένος Χρήστης: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Πλατφόρμα


3. Υπηρεσίες της Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

3.1 Υπηρεσίες για Υποψήφιους Εργαζόμενους

Όλοι οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης θέσεων εργασίας και περιήγησης στην Πλατφόρμα ακόμα κι αν δεν είναι Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι ή αν δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό που διατηρούν στην Πλατφόρμα.

Όλοι οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Κάθε Υποψήφιος Εργαζόμενος: (α) θα λαμβάνει αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προτεινόμενες θέσεις εργασίας με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του σημειώματος, τις αναζητήσεις εργασίας που έχει πραγματοποιήσει και το ιστορικό αιτήσεων που έχει υποβάλει μέσω της Πλατφόρμας, (β) έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το βιογραφικό του στον λογαριασμό του, να το επεξεργαστεί ή να το ανανεώσει και να υποβάλει αίτηση για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει ή να αποθηκεύσει εκ νέου το βιογραφικό του κάθε φορά που πραγματοποιεί αίτηση, και (γ) αν επιλέξει την ένδειξη ‘Ορατό στους Εργοδότες’, έχει τη δυνατότητα να κάνει το βιογραφικό του ορατό στους Εργοδότες που κάνουν χρήση της βάσης βιογραφικών της Πλατφόρμας και στο skywalker όταν αναζητά προσωπικό για λογαριασμό πελάτη της, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή του βιογραφικού του.

Οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία, πληροφορίες, ημερομηνίες, εικόνες, φωτογραφίες, υλικά ή πληροφορίες εφαρμογής (στο εξής «Προφίλ») που δημοσιεύετε, εμφανίζετε, υποβάλλετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η δημιουργία οποιουδήποτε Προφίλ μέσω της Πλατφόρμας παρέχει αυτομάτως εξουσιοδότηση στο skywalker να κοινοποιήσει το Προφίλ σας σε οποιονδήποτε Εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι επίσης αναγνωρίζουν ότι τόσο το Skywalker όσο και οι Εργοδότες στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα, συμπλήρωσης και ανανέωσης του Προφίλ σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι.

3.2 Υπηρεσίες για Υποψήφιους Εργοδότες

Κατά γενικό κανόνα, η προσφορά εργασίας της κάθε επιχείρησης θα είναι προσβάσιμη σε άλλους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας για διάστημα ανάλογο του πακέτου συνδρομής από την καταχώρησή της, συμπεριλαμβανομένων και παρατάσεων που μπορεί να δοθούν.

Κάθε εργοδότης που απαντάει ή επικοινωνεί με έναν Αιτούντα Εργασία, αυτό γίνεται απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του Skywalker.

To skywalker και οι Αιτούντες Εργασία στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην αλήθεια, ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, αλλά και κατά την καταχώρηση και ανανέωση της Προσφοράς Εργασίας και ως εκ τούτου δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των Προφίλ και ως εκ τούτου η skywalker δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει οποιαδήποτε Προφίλ ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε Προφίλ στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Προφίλ από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. Το skywalker δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Αιτούντα Εργασία στην Πλατφόρμα.

Kάθε Εργοδότης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας καταχωρείται στην Πλατφόρμα. Το skywalker δεν εγγυάται την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας για αυτό οι Αιτούντες Εργασία οφείλουν να επαληθεύουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησής τους.

Το skywalker δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε καταχώριση για Προσφορά Εργασίας στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο.

Το skywalker δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας.


4. Πνευματικά Δικαιώματα

Η Πλατφόρμα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Skywalker ή των νομίμων αδειούχων της. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας χρήσης που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το Skywalker.gr διατηρεί για την ίδια και τους λοιπούς κατόχους σχετικών αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα. Εξαιρούνται τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη.


5. Αποδεκτή Χρήση της Πλατφόρμας Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Η Πλατφόρμα απευθύνεται σε Υποψηφίους Εργαζομένους και σε Εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Πλατφόρμα μόνο για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει το Skywalker.

Το skywalker παρέχει στους υποψήφιους εργαζόμενους περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας, μόνο για την προσωπική σας χρήση αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Πλατφόρμας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Πλατφόρμα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Επίσης, παρέχει στους εργοδότες περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Πλατφόρμας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση του skywalker ή του αντίστοιχου Υποψηφίου Εργαζομένου. Αν έχετε άδεια χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών τότε εφαρμόζονται επιπλέον οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών, οι οποίοι περιγράφονται στην αντίστοιχη σύμβαση που έχετε συνάψει με το skywalker. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Πλατφόρμα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.


6. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου Χρήστη

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, χορηγείτε στο skywalker απεριόριστη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής και εν γένει επεξεργασίας και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, τις Υπηρεσίες και την επιχείρησή της. Επιπλέον, παρέχετε στο skywalker και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και / ή το όνομα χρήστη σας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Όταν υποβάλετε αίτηση για μια εργασία μέσω της Πλατφόρμας στέλνετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας στο skywalker και εξουσιοδοτείτε το skywalker να κοινοποιεί αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη με ένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί από εσάς στην Πλατφόρμα ή μέσω της Πλατφόρμας ή έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που εκτίθεται σε αυτήν την ενότητα, (ii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και (iii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν οδηγεί σε παραβίαση της σύμβασης μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα δικαιώματα, αμοιβές, αποζημιώσεις και οποιαδήποτε άλλα χρήματα οφείλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύετε στην ή μέσω της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε το skywalker και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε στην Πλατφόρμα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη χορήγηση άδειας χρήσης για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση εξυπηρέτησης που αναφέρεται παραπάνω με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της αστυνομικής σας ταυτότητας (για λόγους επαλήθευσης ταυτότητας) και ζητήστε την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου. Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει: (i) την υπογραφή του κατόχου του δικαιώματος για το εν λόγω περιεχόμενο ή ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων (ii) προσδιορισμό του περιεχομένου για το οποίο πρέπει να ανακληθεί η άδεια και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέψει στο skywalker να εντοπίσει και να αφαιρέσει το περιεχόμενο από την Πλατφόρμα. (iii) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (iv) δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι είστε κάτοχος δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο των δικαιωμάτων να ανακαλέσετε την άδεια για το καθορισμένο περιεχόμενο και (v) δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία ότι είστε κάτοχος του δικαιώματος ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου των δικαιωμάτων σχετικά με αυτά τα υλικά. Μπορεί να υπάρχει χρέωση για την απάντηση και την εκτέλεση ενός τέτοιου αιτήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το skywalker για περισσότερες λεπτομέρειες.


7. Περιορισμοί Χρήσης

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων στην Πλατφόρμα με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης.

Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά, έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστότοπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του skywalker με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.


8. Λύση και Αναστολή Συμφωνιών

Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης / επισκέπτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών με καταγγελία της οποίας (Σύμβασης Υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση Υπηρεσιών.


9. Πληρωμές

Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε παραβίαση από την πλευρά του Skywalker, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος να λάβει από εσάς την αμοιβή που αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση χωρίς σπουδαίο λόγο επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών.


10. Υπερσύνδεσμοι / Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, η πλατφόρμα είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους.

Οποιαδήποτε χρήση συνδέσμου για παραπομπή από ιστοσελίδες τρίτων στο website της Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα προϋποθέτει προηγούμενη έγγραφη άδεια από εμάς.

Eίμαστε στα App μας!

Μέσα από το κινητό σου, θα μπορείς γρήγορα και εύκολα να αναζητήσεις την εργασία που επιθυμείς!

  • Δημιούργησε το προφίλ σου
  • Στείλε το βιογραφικό σου άμεσα
  • Αποθήκευσε τις αγαπημένες εταιρίες σου και λάβε ειδοποιήσεις
  • Όρισε job alert
  • Ανέβασε 10’’ video και παρουσίασε πολύ γρήγορα τον εαυτό σου

Tap Skywalker Jobs!
mobile skywalker app

Κάνε εγγραφή στο newsletter

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις newsletters από το skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Backdrop with scrolling

Try scrolling the rest of the page to see this option in action.