Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας σε λογιστήριο καταξιωμένης βιομηχανίας, όπου θα μπορείτε να εξελιχθείτε επαγγελματικά και προσωπικά, θα εργάζεστε σε σύγχρονο καινοτόμο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας και μαζί με την ομάδα σας θα κάνετε τη διαφορά, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση βοηθού λογιστή/ριας.

Αρμοδιότητες

 • Άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση και τον φοροτεχνικό εξωτερικό συνεργάτη
 • Διενέργεια λογιστικών καταχωρίσεων
 • Παρακολούθηση υπολοίπων προμηθευτών και εκτέλεση των πληρωμών τους
 • Έλεγχος οικονομικών υπολοίπων πελατών. Παρακολούθηση συμβολαίων πελατών, ενημέρωση υπολοίπου των οφειλετών.
 • Διαχείριση cash flow, ταμείου, εισπράξεων – πληρωμών
 • Έλεγχος τιμολογίων και δαπανών
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας και εργασιακών θεμάτων (ΑΠΔ, ΦΜΥ)
 • Έλεγχος, συμφωνία και σύνταξη των εντύπων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, Vies, Intrastat κ.ά.
 • Καταχώριση και έλεγχος τραπεζικών εργασιών
 • Οργάνωση και τήρηση αρχείων
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας

Εμπειρία και γνώσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής
 • Εμπειρία 5 έτη min. σε θέση λογιστηρίου, σε βιομηχανική ή εμπορική εταιρία
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP, CRM
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Ευσυνειδησία και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Παροχές

 • Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός και σταθερή σχέση εργασίας
 • Extra παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα παροχών της εταιρίας
 • Εύκολη πρόσβαση στην εργασία
 • Συνεχής εκπαίδευση