Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας ως Senior Operations Administrator, σε πολυεθνικό όμιλο εταιριών στον κλάδο της παραγωγής και της βιομηχανίας, όπου θα έχετε την ευθύνη για την εκπλήρωση πολλαπλών καθηκόντων, θα παίρνετε πρωτοβουλίες, θα εξελίσσεστε συνέχεια επαγγελματικά και προσωπικά –και όλα αυτά σε ένα σύγχρονο, με ομαδικό πνεύμα, και πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας–, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση Senior Operations Administrator.

Department: Διοίκηση

Project Location(s): Κοζάνη

Education: BSc σε Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Μεταφορές

Αρμοδιότητες

 • Εξυπηρέτηση πελατών, και συντονισμός εμπορικών, τεχνικών και λειτουργικών θεμάτων
 • Διαχείριση παραγγελιών και συμβάσεων
 • Διασφάλιση των καταχωρίσεων και τροποποιήσεων των παραγγελιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις πληροφορίες της παραγγελίας
 • Αποδοχή και καταγραφή στο CRM των παραπόνων και feedback κατόπιν διερεύνησης του αιτήματος
 • Διαχείριση δεδομένων και ενημέρωση των συστημάτων
 • Υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Παρακολούθηση του δικτύου των εξαγωγών, παρακολούθηση και συντονισμός των αποστολών και επικοινωνία με τους πελάτες
 • Υποστήριξη του λογιστηρίου σε θέματα ενημέρωσης και λογιστικών ημερολογίων, τήρηση αρχείων και ενημέρωση τραπεζών
 • Δημιουργία και υποβολή αιτημάτων για παραγγελίες αγορών για αγαθά και υπηρεσίες, διαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές για αγορές μικρής αξίας και υλοποίησή τους σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες προμηθειών της εταιρίας

Εμπειρία και γνώσεις

 • BSc σε Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Μεταφορές ή παρεμφερή τομέα
 • Εμπειρία σε ρόλο εξυπηρέτησης πελατών ή logistics σε διεθνές περιβάλλον
 • Εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων εξαγωγών και εισαγωγών
 • Βασικές γνώσεις λογιστικής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Επαγγελματισμός και ευγένεια
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Προνοητικότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων
 • Επαγγελματική ηθική

Παροχές

 • Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός
 • Extra ιδιωτική ασφάλεια
 • Extra παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα παροχών της εταιρίας
 • Σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός του οργανισμού