Στις 26 Ιουνίου το 14o Mobile & IoT Connected World - A Smart & Safe World! | Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Blog

Στις 26 Ιουνίου το 14o Mobile & IoT Connected World - A Smart & Safe World!Στις 26 Ιουνίου το 14o Mobile & IoT Connected World - A Smart & Safe World!

Σε μια νέα τεχνολογικά εποχή, όπου κυριαρχούν το mobility και το connectivity, και οι εφαρμογές IoT και AI εντάσσονται στην καθημερινότητά μας, ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και θα αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το συνέδριο «Mobile & IoT Connected World 2024: Α Smart & Safe World», το οποίο έρχεται την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στα νέα ερωτήματα φέρνοντας στο προσκήνιο το mobile first, τις mobile business, τις smart cities αλλά και το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, και τις λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία για αυτό.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το «meeting point» κάθε νέας ιδέας, καινοτομίας και λύσης που στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας για έναν ασφαλέστερο, εξυπνότερο και πιο συνδεδεμένο κόσμο.

Μέσα από μια σειρά πολύ σημαντικών παρουσιάσεων και ομιλιών, επιδιώκει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και να ανοίξει παράλληλα τον δρόμο για τις ευκαιρίες του αύριο – όπως αυτές σχηματίζονται και από τις σημαντικές εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από καινοτομίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση.

Civil Protection: Crisis and Disaster: Prevention & Management!

Στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο συνδεδεμένου κόσμου, η πολιτική προστασία αποκτά τη δική της σημασία. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στα συστήματα πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες πρόβλεψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης κρίσεων, προστατεύοντας τις κοινότητες και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των καταστροφών, διευκολύνοντας την επάνοδο στην κανονικότητα. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες, τα συστήματα παρακολούθησης, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και η τηλεπικοινωνιακή υποδομή, επιτρέπει την πιο αποτελεσματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι αισθητήρες μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε πολυάριθμα δεδομένα, ενώ οι αλγόριθμοι μπορούν να αναλύουν αυτά τα δεδομένα για να προβλέψουν πιθανές κρίσεις και να διαμορφώσουν σχέδια δράσης.

Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης που αξιοποιούν sensors, analytics, επίγεια και δορυφορική τεχνολογία για την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, με μεγαλύτερη ακρίβεια και χρόνο πρόβλεψης.

Αυτή η εκ των προτέρων ειδοποίηση επιτρέπει την έγκαιρη κατάρτιση σχεδίων εκκένωσης και μέτρων ετοιμότητας, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανές απώλειες σε ζωές, περιουσίες και κρατικές υποδομές.

Επιπλέον, η κινητή τηλεφωνία έχει φέρει επανάσταση στην επικοινωνία. Τα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης μπορούν να προσφέρουν γρήγορα κρίσιμες πληροφορίες σε ένα ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα στις πληγείσες περιοχές είναι πλήρως ενημερωμένα ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Από την άλλη, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας περαιτέρω τον συντονισμό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και η ρομποτική αναδεικνύονται, επίσης, σε ανεκτίμητα εργαλεία για την πολιτική προστασία, ικανά να προσεγγίσουν περιοχές που είναι επικίνδυνες ή απρόσιτες για το προσωπικό. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην πρόβλεψη και στην αποτίμηση των ζημιών αλλά και στην παροχή προμηθειών πρώτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται από καταστροφές.

Smart Cities: Η πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό

Οι έξυπνες πόλεις αντιπροσωπεύουν τη διασταύρωση της τεχνολογίας, των υποδομών και του αστικού σχεδιασμού, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Μέσω της ενσωμάτωσης συσκευών IoT (Internet of Things), AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) και big data analytics, μετασχηματίζουν τον ιστό της αστικής ζωής καθιστώντας τις πόλεις πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και προσβάσιμες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των έξυπνων πόλεων βρίσκεται στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, τα οποία χρησιμοποιούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας, τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα προσαρμόζοντας τους φωτεινούς σηματοδότες με βάση τις τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας. Επιπλέον, τα έξυπνα συστήματα δημόσιων μεταφορών προσφέρουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή των έξυπνων πόλεων είναι η εστίαση του ενδιαφέροντός τους στην ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα. Τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προσαρμογή στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Την ίδια στιγμή, τα έξυπνα κτίρια χρησιμοποιούν αισθητήρες και αυτοματισμούς για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η μετατροπή μιας πόλης σε έξυπνη αποτελεί έναν συναρπαστικό στόχο που υπόσχεται να ανανεώσει τη ζωή των πολιτών και να βελτιώσει τη λειτουργία της πόλης ως συνόλου. Ωστόσο, η πραγματοποίησή της συνοδεύεται από μια σειρά απαιτήσεων και προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ένα από τα κύρια ζητήματα είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων των πολιτών. Η συλλογή, αποθήκευση και χρήση δεδομένων για τη λειτουργία των έξυπνων πόλεων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να αποτρέπει την κατάχρηση των πληροφοριών.

Άλλη μια πρόκληση είναι η υπέρβαση των οικονομικών και τεχνικών εμποδίων. Η δημιουργία υποδομών καινοτομίας και η εφαρμογή τεχνολογιών απαιτούν επενδύσεις και τεχνογνωσία. Επομένως, η χρηματοδότηση και η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν κρίσιμα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν.

Τέλος, απαιτείται η προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων. Η επιτυχής μετάβαση σε μια έξυπνη πόλη απαιτεί συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την κοινότητα των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω προγραμμάτων καινοτομίας, εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Παρά τα εμπόδια, τα πιθανά οφέλη από τη μετάβαση σε μια έξυπνη πόλη τις καθιστούν κεντρικό θέμα στις συζητήσεις για το μέλλον των πόλεών μας. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας αποτελούν μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η έξυπνη πόλη. Με σωστή προετοιμασία, συνεργασία και καινοτομία, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε πόλεις που είναι πιο βιώσιμες, ευφυείς και φιλικές προς τον πολίτη.

Mobile Business: AI, Connectivity & 5G SA!

Καθώς τα smartphones και οι διάφορες φορητές συσκευές αποκτούν όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητά μας, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία για να προσφέρουν πιο αποτελεσματικές, ελκυστικές και εξατομικευμένες εμπειρίες για τους πελάτες τους, όπως πληρωμές μέσω κινητών και ηλεκτρονικές αγορές. Είναι φανερό πως το επιχειρηματικό τοπίο γύρω από το mobility και τις λύσεις mobile first προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και μετασχηματισμό.

Το μέλλον του mobile business φαίνεται ακόμη πιο ελπιδοφόρο, με τις εξελίξεις γύρω από το 5G αλλά και τις νέες γενιές που έρχονται τα επόμενα χρόνια, οι οποίες εμφανίζονται έτοιμες να ξεκλειδώσουν πρωτοφανή επίπεδα ταχύτητας και συνδεσιμότητας. Αυτό το άλμα προς τα εμπρός θα επιτρέψει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών IoT, λύσεων έξυπνων πόλεων και καθηλωτικών εμπειριών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.

Όλα αυτά βέβαια αφού γίνει πρώτα από τα δίκτυα το επόμενο βήμα που είναι το 5G SA (Stand Alone).

Ωστόσο, η πορεία προς την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτής της αγοράς δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις. Ζητήματα όπως η προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, το ψηφιακό χάσμα αλλά και το killer application που όλοι αναζητούν ως «ιερό δισκοπότηρο» παραμένουν πιεστικές ανησυχίες τις οποίες οι επιχειρήσεις, η πολιτεία και κάθε εμπλεκόμενος πρέπει να αντιμετωπίσουν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη του mobility είναι προσβάσιμα και ασφαλή για όλους.

Συνοψίζοντας, αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Mobile Business αποτελεί κρίσιμο μοχλό καινοτομίας και συνδεσιμότητας στον σύγχρονο κόσμο. Καθώς κοιτάμε προς το μέλλον, είναι σαφές ότι οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και μετασχηματισμό στον τομέα αυτόν είναι απεριόριστες, υποσχόμενες έναν πιο συνδεδεμένο, αποτελεσματικό και εξατομικευμένο κόσμο, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Πραγματοποιήστε άμεσα την εγγραφή σας, δωρεάν και με ένα κλικ, στο mwc.gr.


Περιγραφή

Σε μια νέα τεχνολογικά εποχή, όπου κυριαρχούν το mobility και το connectivity, και οι εφαρμογές IoT και AI εντάσσονται στην καθημερινότητά μας, ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και θα αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Διαβάστε επίσης

Νέα
Η AlongRoute ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece αναπτύσσοντας μια πρωτοποριακή λύση τεχνητής νοημοσύνης για τη ναυτιλία

29 Απριλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
2ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue - Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

29 Απριλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
2ο Συνέδριο Effective Dialogue: Reality Check

29 Απριλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
4ο Electric + Micro Mobility Forum

29 Απριλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
3ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

29 Απριλίου 2024

Διάβασε το άρθρο

Eίμαστε στα App μας!

Μέσα από το κινητό σου, θα μπορείς γρήγορα και εύκολα να αναζητήσεις την εργασία που επιθυμείς!

  • Δημιούργησε το προφίλ σου
  • Στείλε το βιογραφικό σου άμεσα
  • Αποθήκευσε τις αγαπημένες εταιρίες σου και λάβε ειδοποιήσεις
  • Όρισε job alert
  • Ανέβασε 10’’ video και παρουσίασε πολύ γρήγορα τον εαυτό σου

Tap Skywalker Jobs!
mobile skywalker app

Κάνε εγγραφή στο newsletter

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις newsletters από το skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Backdrop with scrolling

Try scrolling the rest of the page to see this option in action.