Υιοθέτηση της ΑΙ στον εργασιακό χώρο – προοπτικές και προκλήσεις | Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Blog

Υιοθέτηση της ΑΙ στον εργασιακό χώρο – προοπτικές και προκλήσειςΥιοθέτηση της ΑΙ στον εργασιακό χώρο – προοπτικές και προκλήσεις

Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας καθιερωμένης Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης, νέα στοιχεία προκύπτουν από επιπρόσθετες ερωτήσεις που τέθηκαν σε 525 εργοδότες στην Ελλάδα σχετικά με την υιοθέτηση και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 35% (έναντι 48% σε παγκόσμια κλίμακα) των ερωτηθεισών εταιριών στην Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής και διαλογικής* ΤΝ (π.χ. ChatGPT, Gemini, Dalle).

Στην Ελλάδα, το 59% των εργοδοτών στον κλάδο της πληροφορικής έχει εντάξει πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στη λειτουργία της επιχείρησής του. Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών επικοινωνίας (50%). Πιο πίσω στην υιοθέτηση των ΑΙ τεχνολογιών βρίσκεται ο κλάδος της υγείας και των βιοεπιστημών (31%) καθώς και των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (30%). Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και σε παγκόσμια κλίμακα, με τους κλάδους της πληροφορικής (63%) και των υπηρεσιών επικοινωνίας (58%) να έχουν σπεύσει να υιοθετήσουν τεχνολογίες ΑΙ, και τους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών (42%) και της υγείας (40%) να ακολουθούν.

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα με 250-999 εργαζομένους είναι πιο ανοιχτές στην ένταξη της ΤΝ και των εργαλείων της στις λειτουργίες τους, με ποσοστό 41%. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις με 1.000-4.999 εργαζομένους (38%) και οι μεσαίες επιχειρήσεις (36%).

«Θετικοί» στην ΑΙ οι εργαζόμενοι

Στην Ελλάδα, η στάση των εργαζομένων για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία τους είναι ακόμη επιφυλακτική σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ομίλου ManpowerGroup. Πιο θετικά είναι τα ανώτατα στελέχη (64%), τα μεσαία στελέχη ή οι προϊστάμενοι (58%) και οι υπάλληλοι γραφείου (63%). Στην πλειονότητά τους, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο και στην «πρώτη γραμμή» (47%) αισθάνονται λιγότερο αισιόδοξοι.

Υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που υιοθετούν θετική στάση αποτυπώνεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και των κτηματομεσιτικών στο ανώτατο επίπεδο καθώς το 75% της ανώτερης ηγεσίας δηλώνει θετικά διακείμενο προς τις εφαρμογές ΑΙ και ML. Επίσης, αισιόδοξα είναι τα μεσαία στελέχη στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (69%), ενώ χωρίς δεύτερες σκέψεις απέναντι στην ΤΝ εμφανίζεται το 68% των υπαλλήλων γραφείου και επαγγελματιών στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

ΑΙ: Δημοφιλής στην Ελλάδα, αλλά γεμάτη προκλήσεις

Είναι λογικό τη δημοτικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να συνοδεύουν και προκλήσεις: Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί στην Ελλάδα (96%) αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην υιοθέτησή της. Οι προκλήσεις σχετίζονται συχνότερα με το υψηλό κόστος των επενδύσεων (37%), την έλλειψη δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης από τους εργαζομένους (33%), τις ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και τους κανονισμούς (31%), και την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων και κάποιας πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης (28%).

Οι εργοδότες στην Ελλάδα (70%) αναφέρουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει θετική επίδραση στη συνολική επιχειρηματική τους απόδοση. Η αντίληψη αυτή επικρατεί κυρίως στον κλάδο της πληροφορικής (75%), των χρηματοοικονομικών και των κτηματομεσιτικών (75%). Επίσης, είναι αισιόδοξοι ότι οι AI τεχνολογίες θα βοηθήσουν στο upskilling & reskilling των υφιστάμενων εργαζομένων (66%) και στην απαιτούμενη εκπαίδευσή τους (62%).

Προβλεπόμενος αντίκτυπος της AI και της ML στον αριθμό των απασχολούμενων ανά κλάδο

Ενώ σε παγκόσμια κλίμακα περισσότερες από τις μισές εταιρίες (55%) αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους λόγω AI και ML τα επόμενα δύο χρόνια, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο (41%). Τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα σχεδόν 1 στους 4 (24% για εργοδότες παγκοσμίως και 25% για εργοδότες στην Ελλάδα) πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει αντίκτυπος. Συγκεκριμένα, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αναμένουν οι κλάδοι των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (49%), της πληροφορικής (48%), και της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (47%).

Προκλήσεις της «επόμενης γενιάς» εργαζομένων

Οι εργοδότες στην Ελλάδα προσδιορίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι (>10 χρόνια στο ανθρώπινο δυναμικό). Μεταξύ άλλων, το 29% αναφέρει ότι οι τεχνολογικές προσδοκίες στον χώρο εργασίας (π.χ. AI) απασχολούν τους νέους εργαζομένους. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι προσδοκίες απολαβών (40%), ακολουθούν η εξέλιξη της σταδιοδρομίας (36%) και οι προσδοκίες σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (34%).

Παράγοντες αύξησης της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των νεότερων εργαζομένων

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εργοδοτών στην Ελλάδα στην ερώτηση «Ποιο από τα παρακάτω ήταν το πιο αποτελεσματικό στην αύξηση της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των νεότερων εργαζομένων (>10 χρόνια εργασίας) στο ανθρώπινο δυναμικό σας;», προκύπτει ότι τα βελτιωμένα τεχνολογικά εργαλεία (73%) αποτελούν την πιο αποτελεσματική στρατηγική για την εμπλοκή της νέας γενιάς εργαζομένων, και ακολουθεί η έμφαση στη συνολική ευημερία (67%).

Οι εργοδότες λαμβάνουν υπόψη τους ότι η ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και η φροντίδα για την ευημερία των εργαζομένων δεν συνιστούν μόνο μια αναγκαία επένδυση, αλλά και μια στρατηγική που οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα και υψηλότερη ικανοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον.

Έως το 2030, η ΤΝ θα διαμορφώσει το παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό καθιερώνοντας δημοκρατικότερες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και βοηθώντας εργαζομένους και εργοδότες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στη χρήση εργαλείων AI. Οι εταιρίες θα αξιοποιούν την ΤΝ για αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης μέσω «έξυπνων» σαρωτών και φορητών συσκευών, με τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη να είναι κρίσιμες. Η ΤΝ θα εντοπίζει κενά δεξιοτήτων και θα προτείνει προγράμματα αναβάθμισης και επανειδίκευσης. Η επιτυχής ενσωμάτωση της ΤΝ θα απαιτεί εκπαίδευση, υποστήριξη από ηγέτες, και συμμόρφωση με νέους νόμους για την προστασία της ιδιωτικότητας. Προτείνεται η ανάπτυξη στρατηγικής AI με προτεραιότητα τον άνθρωπο, ξεκινώντας με πιλοτικά προγράμματα όπως chatbots, και συνεργασία με προμηθευτές και συμβούλους τεχνολογίας. Καθοριστικές είναι η κλιμάκωση πρωτοβουλιών αναβάθμισης δεξιοτήτων, η νόμιμη και ηθική διαχείριση δεδομένων και η αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η ασυνείδητη προκατάληψη, μέσω «Συμβουλίου AI».

(*)

  • Generative AI - Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά τεχνολογία που δημιουργεί νέο περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες ή μουσική, χρησιμοποιώντας ανθρώπινες προτροπές και είναι μη εξαρτώμενη άμεσα από την είσοδο του χρήστη. Το Generative AI χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή κώδικα προγραμματισμού.

  • Conversational AI - Διαλογική Τεχνητή Νοημοσύνη

Σκοπός του Conversational AI είναι να επικοινωνεί με ανθρώπους χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, κατανοώντας τι λένε και δημιουργώντας κατανοητές απαντήσεις. Χρησιμοποιεί κατανόηση της φυσικής γλώσσας για να αντιληφθεί προθέσεις και να αναγνωρίσει χρήσιμα δεδομένα, όπως ημερομηνίες και ονόματα. Επιπλέον, μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του χρήστη, π.χ. αν βρίσκεται σε ευάλωτη θέση.

  • Μηχανική Μάθηση (ML)

Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση διαδικασιών, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ παράλληλα βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των brand μας –Manpower®, Experis® και Talent Solutions®– δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 75 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Είμαστε αναγνωρισμένοι για την εταιρική μας ποικιλομορφία – ως μια από τις καλύτερες εταιρίες που δίνουν έμφαση στις γυναίκες αλλά και στην ενσωμάτωση, την ισότητα και την αναπηρία. Το 2023 η ManpowerGroup® ανακηρύχθηκε για 15η φορά ως μια από τις πιο ηθικές εταιρίες στον κόσμο – επιβεβαιώνοντας τη θέση μας ως εργασιακού προορισμού επιλογής για ταλέντα σε ζήτηση.

Η ManpowerGroup στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998, και μέσα από το δίκτυο 2 υποκαταστημάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων εντοπίζει σε όλο το φάσμα των βασικών κλάδων της οικονομίας, αξιολογεί, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα ταλέντα. Η ManpowerGroup Ελλάδας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας. 

Για εταιρίες: www.manpowergroup.gr

Για υποψηφίους: www.manpower.gr  


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας καθιερωμένης Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης, νέα στοιχεία προκύπτουν από επιπρόσθετες ερωτήσεις που τέθηκαν σε 525 εργοδότες στην Ελλάδα σχετικά με την υιοθέτηση και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 35% (έναντι 48% σε παγκόσμια κλίμακα) των ερωτηθεισών εταιριών στην Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής και διαλογικής* ΤΝ (π.χ. ChatGPT, Gemini, Dalle).

Διαβάστε επίσης

Νέα
Η AlongRoute ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece αναπτύσσοντας μια πρωτοποριακή λύση τεχνητής νοημοσύνης για τη ναυτιλία

05 Ιουλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
Global Insights ManpowerGroup: 8 παγκόσμιες τάσεις στην τεχνολογία οι οποίες επηρεάζουν το μέλλον της απασχόλησης

05 Ιουλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
ManpowerGroup Ελλάδας: Έναρξη της δεύτερης ServiceNow Ακαδημίας για το 2024

05 Ιουλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
ManpowerGroup: Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 3ο τρίμηνο 2024

05 Ιουλίου 2024

Διάβασε το άρθρο
Νέα
Πώς να σχεδιάσετε την επαγγελματική σας πορεία Συμβουλές καριέρας από την ομάδα της ManpowerGroup Ελλάδας

05 Ιουλίου 2024

Διάβασε το άρθρο

Eίμαστε στα App μας!

Μέσα από το κινητό σου, θα μπορείς γρήγορα και εύκολα να αναζητήσεις την εργασία που επιθυμείς!

  • Δημιούργησε το προφίλ σου
  • Στείλε το βιογραφικό σου άμεσα
  • Αποθήκευσε τις αγαπημένες εταιρίες σου και λάβε ειδοποιήσεις
  • Όρισε job alert
  • Ανέβασε 10’’ video και παρουσίασε πολύ γρήγορα τον εαυτό σου

Tap Skywalker Jobs!
mobile skywalker app

Κάνε εγγραφή στο newsletter

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις newsletters από το skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Backdrop with scrolling

Try scrolling the rest of the page to see this option in action.