Εταιρικό προφίλ | Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

TelephoneNet E.Π.Ε.

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 84

Εταιρία

TelephoneNet E.Π.Ε.

Κλάδος

Τηλεϋπηρεσίες

Έτος ίδρυσης

2023

Αριθμός εργαζομένων

0-10

Ιστοσελίδα

http://telephonenet.gr/site/

Προσθήκη
ενότητας

Προφίλ εταιρίας

Η Telephone net ιδρύθηκε το 2012 από έμπειρα στελέχη του χώρου των πωλήσεων με μεγάλη εξειδίκευση στις τηλεφωνικές πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση. Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων, μια αγορά με συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια αποτέλεσμα τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και του γεγονότος ότι όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες διαμορφώνονται έτσι ώστε η πώλησή τους τηλεφωνικά να είναι εύκολη και μαζική!

Η Φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων που αναπτύσσει κάθε οργανισμός με τους πελάτες του. Η τεχνολογική υποδομή μας, η οργάνωση και το επίπεδο της εξειδίκευσης του προσωπικού μας, διασφαλίζουν το τελικό αποτέλεσμα τόσο στη φάση του σχεδιασμού και ανάπτυξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.

Απώτερος σκοπός της TelephoneNet είναι η ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού κόμβου μέσα από τον οποίο οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ταυτόχρονα να αναπτύξουν μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες τους, για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το κύριο κριτήριο επιτυχίας & ταυτόχρονα τον πολυτιμότερο παράγοντα ανάπτυξης της Telephone Net.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει έναν επιτυχημένο μηχανισμό επιλογής προσωπικού που της επιτρέπει να έχει στο δυναμικό της, εργαζόμενους, απόφοιτους από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς επίσης σπουδαστές και φοιτητές με τις απαραίτητες ικανότητες επικοινωνίας για την υλοποίηση κάθε έργου.

Η διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα αυστηρή και έχει ως στόχο την τήρηση των υψηλών επιχειρησιακά προδιαγραφών μας. Η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η ευχέρεια στη χρήση τηλεπικοινωνιακών & πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης η ύπαρξη σχετικού πτυχίου ή διπλώματος για τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα, αποτελούν τα βασικά κριτήρια κατά την αρχική διαδικασία επιλογής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των Contact Center Representatives (CCR’s) με στόχο την αξιολόγηση τους, διαδικασία που οδηγεί στην εξειδίκευση τους σε συγκεκριμένες κάθετες εργασίες.

Για τους νέους CCR’s που εντάσσονται στο δυναμικό μας, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα ειδικό πλάνο αρχικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει: α) θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα σωστού χειρισμού του τηλεφωνικού λόγου, αρχών και μεθόδων διαχείρισης πελατών και β) εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση στη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού CRM και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με την διενέργεια της «πρακτικής» διαδικασίας «role playing».

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργεί και το εκπαιδευτικό μας τμήμα, στο οποίο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου. Υιοθετώντας προγράμματα που προσομοιώνουν τις πραγματικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος (Virtual Training), οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά με τις απαιτήσεις της νέας τους θέσης καθώς επίσης στην ιδιαιτερότητα του κάθε project που θα κληθούν να υποστηρίξουν.

Βασικό κριτήριο επιτυχίας κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι πλήρης υιοθέτηση & προσαρμογή των ομάδων εργασίας στην επιχειρησιακή λειτουργία & κουλτούρα των συνεργαζόμενων οργανισμών-εταιρειών.

Όραμα & Στόχοι

«Οραματιζόμαστε υπηρεσίες που ταυτίζουν την επιχειρησιακή λειτουργία ενός οργανισμού με την συνεχή προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και των πελατών».

Οι στόχοι μας επικεντρώνονται:

* Στην συνεχή ανάπτυξη & εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (C.R.M.) καθώς επίσης και συστημάτων έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης (Knowledge Management Systems).

* Στην συνεχή διεύρυνση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας καθώς επίσης τον σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών με ακόμη υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας.

* Ο συνδυασμός της τεχνολογίας Internet με τις παραδοσιακές εφαρμογές του Call Center (Web Enable Contact Center) μέσω δικτυακών εργαλείων όπως: real timechat, διαχείριση e-mails, VoIP, internet collaboration, τα οποία μειώνουν ακόμη περισσότερο τα λειτουργικά έξοδα μιας εταιρείας και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών δημιουργώντας νέα κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Απώτερος σκοπός της Telephone Net είναι η ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού κόμβου μέσα από τον οποίο οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ταυτόχρονα να αναπτύξουν μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες τους, για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ολοκληρωμένη & αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων που αναπτύσσει κάθε οργανισμός με τους πελάτες του.

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε & υλοποιούμε λύσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, με έμφαση: στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην αύξηση της παραγωγικότητας & ευρύτερα την ανάπτυξη μιας ευέλικτης επιχειρησιακής λειτουργίας, με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

« Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα σας, εργαζόμαστε από κοινού προκειμένου να αναπτύξουμε μια λύση ειδικά για εσάς σύμφωνα με τη Φιλοσοφία και το πλαίσιο της επιχειρησιακής σας λειτουργίας »

Για τον σχεδιασμό & υλοποίηση κάθε υπηρεσίας εφαρμόζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία που αποσκοπεί στην δημιουργία της προβλεπόμενης και κατάλληλης επικοινωνιακής λύσης. Στη φάση της διαδικασίας υλοποίησης, η επικοινωνία με τους πελάτες μας είναι καθημερινή με στόχο την πλήρη προσαρμογή στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Η τεχνολογική υποδομή μας, η οργάνωση και το επίπεδο της εξειδίκευσης του προσωπικού μας, διασφαλίζουν το τελικό αποτέλεσμα τόσο στη φάση του σχεδιασμού & ανάπτυξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.

Μετράμε αντίστροφα για skywalker.gr App!

Μέσα από το κινητό σου, θα μπορείς γρήγορα και εύκολα να αναζητήσεις την εργασία που επιθυμείς!

  • Δημιούργησε το προφίλ σου
  • Στείλε το βιογραφικό σου άμεσα
  • Αποθήκευσε τις αγαπημένες εταιρίες σου και λάβε ειδοποιήσεις
  • Όρισε job alert
  • Ανέβασε 10’’ video και παρουσίασε πολύ γρήγορα τον εαυτό σου

mobile with skywalker app

Κάνε εγγραφή στο newsletter

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις newsletters από το skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Backdrop with scrolling

Try scrolling the rest of the page to see this option in action.