Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-09-2021
Κατηγορία: Οικιακές Εργασίες - Καθαριότητα
Περιοχή: Νομός Αττικής

Καθαριστές / Καθαρίστριες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαριστές / καθαρίστριες για full-time εργασία σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στην Αθήνα. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, πλήρης ασφάλιση, εκπαίδευση από την εταιρία.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr