Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Thessaloniki #JobFestival 2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Βοηθός Λογιστή - Θεσσαλονίκη

...

Το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης και Συνεργάτες (Terziadis.com) στη Θεσσαλονίκη αναζητά

Βοηθό Λογιστή

για την κάλυψη ανάλογης θέσης.

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων – χαρακτηριστικών:

Ο/Η βοηθός λογιστή έχει επιτελικό ρόλο για τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του τμήματος. Είναι ικανός/η στην ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός λογιστικού γραφείου, τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος και την εξυπηρέτηση πελατών.

Ευθύνες και υποχρεώσεις:

 • Καταχώριση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών κ.λπ.
 • Τήρηση και παρακολούθηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων της εταιρίας και των πελατών
 • Επικοινωνία με τους πελάτες του γραφείου ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά
 • Έλεγχος ισοζυγίων
 • Ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για ορθή λειτουργία του λογιστικού γραφείου (Intrastat, Listing, ΦΠΑ, μισθοδοσία)
 • Καταχώριση μισθοδοσίας στα βιβλία των εταιριών και υποβολή ΑΠΔ, ΦΜΥ
 • Υπολογισμός και έκδοση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών εκπροσωπώντας την εταιρία και τους πελάτες της
 • Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων με επίβλεψη

Απαραίτητα προσόντα:

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής Λογιστικής ή Οικονομικών και να έχει ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ευσυνειδησία
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Συνεργατικότητα
 • Οργάνωση
 • Ευγένεια

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής
 • Γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ και φορολογικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση MS Office, γνώση υπολογιστών
 • Γνώση χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών (taxis.net, Εργάνη, ΕΦΚΑ)
 • Ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Β2+), επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Η γνώση προγραμμάτων της Epsilon θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ικανότητες και δεξιότητες:

 • Ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού
 • Κριτική ικανότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Fringe benefits
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφάλιση

Σας ενημερώνουμε ότι το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης και Συνεργάτες δέχεται βιογραφικά στο πλαίσιο του Thessaloniki #JobFestival2019, που πραγματοποιείται στις 22 και 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Καψής.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework