...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
MECCANICA GROUP A.E.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
26-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΔΣΠ_ΕΠΥ
Κατηγορία εργασίας:
Αγροτικά
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Δασοπόνος

Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά:

Δασοπόνο

για τη στελέχωση Ομάδας Έργου, το αντικείμενο εργασιών της οποίας θα
συνίσταται στην Επιθεώρηση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Υλικών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής Δασοπονίας (ΑΤΕΙ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα μελέτης, ερμηνείας και εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών
 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συνεργατών και τρίτων φορέων
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Δυνατότητα ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • Ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων του MS-Office καθώς και του Διαδικτύου
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας στα πλαίσια ομάδας
 • Εχεμύθεια
 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (multi- tasking)
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

Επιθυμητά προσόντα:

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ένα ή/και περισσότερα από τα κάτωθι περιγραφόμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε: προετοιμασία προγράμματος ITP (Inspection Test Program), στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου - επιθεωρήσεων βάσει προδιαγραφών (audit), στη διενέργεια τεχνικών αξιολογήσεων εργοστασίων, στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, πρωτοκόλλων επιθεώρησης μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • Πιστοποίηση σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων ποιότητας (certified auditor ή certified quality inspector)
 • Εξοικείωση στη χρήση διεθνών προτύπων IEC και ANSI
 • Εμπειρία στη διαχείριση υλικών, εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Γνώση χρήσης SAP/ERP
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework