Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
21-09-17
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΠ-κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας Ιωαννίνων
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ιωαννιτών

Ειδικός Παιδαγωγός - Ιωάννινα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
προκηρύσσουν θέση

Ειδικού Παιδαγωγού

για τη στελέχωση
του κέντρου στήριξης παιδιού και οικογένειας Ιωαννίνων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικής αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο – εμπειρία με παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα ειδίκευσης στην ειδική αγωγή
  • Εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Έως 28/9/2017.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework