Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-11-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
461
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

461 | Λογοθεραπευτής - Αθήνα

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια,
για να καλύψει θέση – πλήρους απασχόλησης

Λογοθεραπευτή

στο Κέντρο Ημέρας στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων λόγου του παιδιού.
 • Οργάνωση και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης λόγου.
 • Ανάληψη ατομικών συνεδριών λογοθεραπείας για παιδιά και εφήβους.
 • Ενημέρωση φακέλων παιδιών-εφήβων αναφορικά με την πορεία τους και ενημέρωση των φροντιστών-κηδεμόνων.
 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των Σπιτιών για ζητήματα που αφορούν την πορεία και διαχείριση παιδιών που βρίσκονται σε λογοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική γονέων-φροντιστών για ζητήματα που αφορούν τη λογοθεραπευτική παρέμβαση.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για ενημέρωση και θεραπευτικό σχεδιασμό παρέμβασης όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας που αφορούν την κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή ΤΕΙ και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με παιδιά

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και καλής συνεργασίας
 • Ικανότητες διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλίας
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας τον κωδικό 461.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr