...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-06-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Τρικκαίων

Risk Officer

Έχετε προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο; Είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο πάνω στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή την τραπεζική; Αν έχετε εμπειρία ως Risk Officer και θέλετε να εξελιχθείτε στον τραπεζικό κλάδο, κάντε αίτηση τώρα και αρπάξτε την ευκαιρία να εργαστείτε για μεγάλη ελληνική τράπεζα ως Risk Officer.

Παροχές:

Σε περίπτωση που είστε ο/η Risk Officer που θα προσληφθεί, τότε θα έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό 

Αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες του/της Risk Officer θα είναι να:

 • Αναλύει, αποτιμά και αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα. 
 • Διενεργεί αναλύσεις, τη δομή και διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου. Διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τον κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό, επιτοκιακό, κεφαλαίων κ.λπ.
 • Διενεργεί μετρήσεις και ελέγχους για τεχνικές μείωσης κινδύνων. Αναλύει την ποιότητα των εξασφαλίσεων και το σύστημα καταχώρισης των εξασφαλίσεων.
 • Υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και λειτουργικό κίνδυνο. Συντονίζει τις εποπτικές αναφορές σχετικά με τη μέτρηση κινδύνων.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων.
 • Ενημερώνει περιοδικά τη διοίκηση της τράπεζας για τα πεπραγμένα σε θέματα πιστωτικού κινδύνου.
 • Ενημερώνεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συνεργάζεται με τους ανάλογους φορείς, επόπτες και ελεγκτές.
 • Συμμετέχει στο εισηγητικά δανείων.
 • Υπολογίζει την πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων της τράπεζας. Εκπαιδεύει το προσωπικό των καταστημάτων σε θέματα αξιολόγησης των πιστούχων για την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

Προσόντα:

Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της Risk Officer θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχιο ΑΕΙ κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης ή πληροφορικής (προαιρετικά)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

Πληροφορίες:

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση του/της Risk Officer,μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα! #bankjobsintrikala #bankingpositions

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο 2166001364 και μπορείτε να ζητήσετε την Άννα Βασιλείου.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Follow us onLinkedin,Facebook,Instagram.

www.randstad.gr

For articles and career tips visit ourblog.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση τώρα

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework