ΗΝΙΟΧΟΣ Ι.ΚΤΕΟ Α.Ε.

H ΗΝΙΟΧΟΣ Ι. ΚΤΕΟ Α.Ε. είναι µια δυναµική και σύγχρονη εταιρεία, µε κύριο αντικείµενο της, τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο Οχηµάτων. Η εταιρεία έχει σηµαντική και αξιοσηµείωτη παρουσία στον κλάδο της, πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης και σταθερή αύξηση του µεριδίου της στην αγορά.

Η ΗΝΙΟΧΟΣ Ι. ΚΤΕΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003, µε έδρα την Αθήνα. Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύµβουλος είναι η Κασσάνδρα Καραντζαβέλου.

Στα πρώτα έτη της λειτουργίας της η εταιρεία είχε ένα κατάστηµα στην Μεταµόρφωση και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σηµαντικά και δηµιούργησε επίσης νέες εγκαταστάσεις στον έρακα, που λειτουργούν από τον Οκτώβριο του 2008.

Σήµερα η δραστηριότητα της περιλαµβάνει:

 • Δύο (2) εγκαταστάσεις, µια στη Μεταµόρφωση και µια στο Γέρακα.
 • Τέσσερις (4) Ολοκληρωµένες Αυτόµατες Γραµµές Ελέγχου οχηµάτων συνολικής δυναµικότητας 440 αυτοκινήτων ανά ηµέρα.
 • Μία (1) Ολοκληρωµένη Αυτόµατη Γραµµή Ελέγχου Δικύκλων συνολικής δυναµικότητας 150 Δικύκλων ανά ηµέρα.

Η  εταιρεία από την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας της έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην ποιοτική και άµεση εξυπηρέτηση της πελατείας της, δηµιουργώντας ένα ισχυρό όνοµα αναγνωρισµένης υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος διαφοροποιηµένων υπηρεσιών στον κλάδο.

Το όραµά µας συνοψίζεται στα εξής:

Να γίνουµε η καλύτερη εταιρεία για να προσθέσουµε αξία και όφελος

 • Στους πελάτες µας,
 • Στους συνεργάτες µας,
 • Στην ιδιοκτησία
 • Στην κοινωνία

και να διασφαλίσουµε ένα λαµπρό µέλλον για την εταιρεία και για τους εργαζοµένους µας

Πιστεύουµε ότι αυτή η φιλοσοφία µας είναι το κλειδί της επιτυχίας µας και των αναπτυξιακών προοπτικών µας.

Στρατηγική µας είναι η σταθερή και συνεχής αύξηση του µεριδίου αγοράς µας, µε την εµβάθυνση και διεύρυνση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µας, που αφορά κυρίως στην αναγνωρισιµότητα και τη σύνδεση του ονόµατος της εταιρείας µας, µε ποιοτική και άµεση εξυπηρέτηση των πελατών και στην υγιή χρηµατοοικονοµική βάση της εταιρείας.

Στόχοι:

 1. Να ενισχύσουµε την δυναµικότητα της εταιρείας.
 2. Να ενισχύσουµε την πελατοκεντρική µας θέση.
 3. Να διευρύνουµε την πελατειακή µας βάση.
 4. να αναπτύξουµε τα καταστήµατα µας και τις εγκαταστάσεις µας.
 5. να αναβαθµίσουµε το περιβάλλον «φιλοξενίας» των πελατών µας, στις εγκαταστάσεις µας, και να αναπτύξουµε, µε συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις, την Εταιρική Κοινωνική µας Ευθύνη.

Αγγελίες

Κλάδος: Κλάδος Αυτοκινήτου
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.kteoinioxos.eu
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr