ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

Η Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) ιδρύθηκε το 1936 και έχει αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία στη φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας.

Μια παρουσία που σημαδεύτηκε και σημάδεψε ανεξίτηλα την Αγορά τόσο με τις εκάστοτε πρωτοποριακές της τεχνικές στην παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, ενέσιμων αντιβιοτικών, κλασσικών και μοναδικών Νοσοκομειακών φαρμάκων και την γνωστή πλήρη και δοκιμασμένη σειρά των οφθαλμικών της προϊόντων, όσο και με τις εξίσου σημαντικές συνεργασίες της με αναγνωρισμένους Οίκους του εξωτερικού.

Ήταν μια πορεία δύσκολη αλλά επιτυχής, όπως μαρτυρεί και η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα αμιγώς Ελληνική εταιρεία, υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2006, ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, έχοντας ενστερνιστεί τις προκλήσεις της εποχής. Στοχεύει στην εδραίωσή της ως μια δυναμική φαρμακευτική παραγωγική μονάδα με παράλληλη ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού στους τομείς τόσο του φαρμάκου όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η Ευελιξία -η Ταχύτητα -η Προσαρμογή, η Ενσωμάτωση τόσο νέων τεχνολογιών όσο και νέων μεθόδων Management, η υιοθέτηση Κανόνων Ποιότητας τόσο στην Παραγωγική Διαδικασία και τον Ποιοτικό Έλεγχο όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές της, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του σημαντικού Κεφαλαίου που διαθέτει, του Ανθρώπινου Δυναμικού της, την οδηγούν στην ανάπτυξη και στην εδραίωσή της σε ένα ουσιαστικό παράγοντα στο χώρο της.

Η δέσμευση της Διοίκησης, για δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας και για υλοποίηση των ποιοτικών της στόχων, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία του σήμερα και του αύριο. Μια πορεία που η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. χαράσσει με στρατηγικές κινήσεις για την εξυπηρέτηση της Ιατρικής κοινότητος και την φροντίδα του Έλληνα ασθενή.

Αγγελίες

Κλάδος: Φαρμακευτικές
Έτος ίδρυσης: 1936
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.koper.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr