TESCOM HELLAS

Ιστορικό

Η εταιρεία TESCOM HELLAS ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 με την εμπορική ονομασία UPS INFORM HELLAS. Στο αρχικό μετοχικό της σχήμα συμμετείχαν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας INFORM ELECTRONICS και στελέχη της Ελληνικής αγοράς πληροφορικής με εμπειρία 20 ετών στον χώρο.

Το 2012 η εταιρεία μετατρέπεται σε Α.Ε., εισέρχεται στο μετοχικό της σχήμα η εταιρεία TEST TUM (η οποία είναι επίσης εταιρεία παραγωγής UPS, AVR, CHARGERS, STS με εμπειρία στη διεθνή αγορά πάνω από 30 έτη) και αλλάζει η επωνυμία της από UPS INFORM HELLAS Ltd. σε TESCOM HELLAS S.A.

Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με επιφάνεια 1600 m² , στο Μοσχάτο και διαθέτει το προσωπικό και τους πόρους ώστε να εξυπηρετείται ολοκληρωμένα και με πληρότητα και ασφάλεια η εμπορική της δραστηριότητα.

Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας αποτέλεσε από την  πρώτη μέρα λειτουργίας της η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα της αδιάλλειπτης ενέργειας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν τόσο τον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης των προσφερόμενων προϊόντων μας UPS, AVR (τηλεφωνική υποστήριξη, επισκευή & εγκατάσταση, συντήρηση), όσο και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας για ολοκληρωμένες λύσεις.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν τόσο την καταγραφή της ανάγκης έως και την πλήρη υλοποίηση και υποστήριξη μετά την εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και αυτής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Η εταιρεία διαθέτει για το σκοπό αυτό οργανωμένα τμήματα Pre-Sales και Tεχνικής Υποστήριξης. Τα τμήματα αυτά στελεχώνονται με πιστοποιημένους μηχανικούς, πτυχιούχους Ανωτάτων & Ανωτέρων σχολών, με μεταπτυχιακά διπλώματα στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Τα στελέχη του Τεχνικού Τμήματος μας διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, η οποία συνδυάζεται με την κατάληλη εκπαίδευση και την υλικοτεχνική εκείνη υποδομή (εργαλεία και ανταλλακτικά) ώστε να καλύπτουν με επιτυχία οποιαδήποτε ανάγκη ή απαίτηση των πελατών μας προσφέροντας ταυτόχρονα τον ύψιστο βαθμό απόδοσης και αξιοπιστίας των προσφερόμενων λύσεων.

Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους με γνώσεις αλλά και όραμα, που με τον τρόπο τους, τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση όσων ονειρευόμαστε. Εργαζόμαστε όλοι μαζί  ώστε να φθάσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.

Σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του προσωπικού αποτελεί η το ήθος, η γνώση και η εξειδίκευση.

Λόγω της τεχνικής μας εξειδίκευσης το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας είναι πτυχιούχοι  Μηχανικοί Ανωτάτων ή Ανωτέρων σχολών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες απαιτητικών θέσεων ( εγκαταστάσεις, τεχνική υποστήριξη, συντηρήσεις, presales)

Σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις μας ενδιαφέρει η ανάλογη εμπειρία  για την κάθε θέση, η εργατικότητα, η δυνατότητα συνεργασίας και  η επικοινωνία σε ομάδες.

Η εταιρεία προωθεί και διανέμει προϊόντα των εταιρειών TESCOM (UPS, AVR), LANDE (RACK CABINETS), DIGITUS (NETWORKING), κα καλύπτοντας την αγορά με μια ευρεία γκάμα συστημάτων στον τομέα της αδιάλλειπτης ή και εναλλακτικής ενεργειακής υποδομής.

UPS, AVR, INVERTERS, CHARGERS, SOLAR SYSTEMS, STATIC SWITCHES, BATTERIES, RACKS 

Υποστηρίζουμε και εργαζόμαστε στενά σε πανελλαδική κλίμακα, με το δίκτυο των συνεργατών και μεταπολιτών μας.

Υποστηρίζουμε με αξιοπιστία μεγάλους πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ποιοτικές λύσεις και προιόντα.

Επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη σε τομείς ενέργειας και έξυπνων τεχνολογιών.

Στοχεύουμε σε νέες αγορές που θα βελτιώσουν τη δυναμική μας και θα αναδείξουν την εταιρεία μας και σε άλλους τομείς.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η καθιέρωσή της ως μιας από τις πιο αξιόπιστες και δυναμικές εταιρείες στο χώρο της αδιάλλειπτης ενέργειας και των συναφών με αυτά προιόντων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε συνεχώς για την προώθηση αξιόπιστων και ποιοτικών λύσεων UPS, AVR και συναφών προιόντων, που πληρούν το σύνολο των κανονισμών ασφάλειας και καταλληλότητας και δεν θα υπολείπονται από τα κορυφαία προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Εργαζόμαστε ακούραστα για την υλοποίηση του στόχου μας και είμαστε υπερήφανοι για τις συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις μας όλα τα χρόνια της παρουσίας μας στην Ελληνική αγορά και κυρίως με την κατάταξή μας στις πρώτες θέσεις αντίστοιχων εταιρειών διανομής στα προιόντα UPS, RACKS, AVR.

Διερευνούμε και εξετάζουμε νέες ευκαιρίες και επιχειρηματικές τάσεις τόσο σε τοπικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον και επενδύουμε σε νέες αυτές ευκαιρίες και δραστηριότητες.

Αγγελίες

Κλάδος: Πληροφορικής-Τεχνολογίας
Έτος ίδρυσης: 2007
Αριθμός εργαζομένων: 19
Ιστοσελίδα: https://tescom-ups.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr