TESCOM HELLAS

Ιστορικό

Η εταιρεία TESCOM HELLAS ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 με την εμπορική ονομασία UPS INFORM HELLAS. Στο αρχικό μετοχικό της σχήμα συμμετείχαν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας INFORM ELECTRONICS και στελέχη της Ελληνικής αγοράς πληροφορικής με εμπειρία 20 ετών στον χώρο.

Σήμερα, και μετά από 5 έτη επιτυχημένης λειτουργίας, η εταιρεία αλλάζει σελίδα.

Μετατρέπεται σε Α.Ε., εισέρχεται στο μετοχικό της σχήμα η εταιρεία TEST TUM (η οποία είναι επίσης εταιρεία παραγωγής UPS, AVR, CHARGERS, STS με εμπειρία στη διεθνή αγορά πάνω από 20 έτη) και αλλάζει η επωνυμία της από UPS INFORM HELLAS Ltd. σε TESCOM HELLAS S.A.

Για την επίτευξη των στόχων αλλά και του οράματος, που περιγράφονται παρακάτω, αποφασίστηκε η σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και η μεταφορά της σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με επιφάνεια 1600 m² που θα εξυπηρετούν ολοκληρωμένα την εμπορική της δραστηριότητα.

Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας αποτέλεσε από την 1η μέρα λειτουργίας της η παροχή υπηρεσιών, που κάλυπταν τόσο το τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης των προσφερόμενων προϊόντων (επισκευή & εγκατάσταση), όσο και την ανάγκη των πελατών μας για ολοκληρωμένες λύσεις.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο την καταγραφή της ανάγκης έως και την πλήρη υλοποίηση και υποστήριξη μετά την εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και αυτής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα Pre-Sales αλλά και Tεχνική Υπηρεσία που καλύπτει με απόλυτη επιτυχία όλα τα παραπάνω. Τα τμήματα αυτά απαρτίζονται από πιστοποιημένους μηχανικούς, πτυχιούχους Ανωτάτων & Ανωτέρων σχολών, με μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά διπλώματα στις αντίστοιχες ειδικότητες, με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών αλλά και όλη την κατάληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαλεία και ανταλλακτικά), καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε ανάγκη ή απαίτηση των πελατών μας προσφέροντας ταυτόχρονα τον ύψιστο βαθμό απόδοσης και αξιοπιστίας των προσφερόμενων λύσεων.

Όλα τα παραπάνω αλλά και όσα σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την συμβολή του προσωπικού μας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή επένδυσε και επενδύει σε ανθρώπους με γνώσεις αλλά και όραμα, που με τον τρόπο τους, τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση όσων ονειρευόμαστε. Τόσο από την πρώτη μέρα λειτουργίας με προσωπικό 3 ατόμων όσο και σήμερα που το προσωπικό έχει ανέλθει στα 15 άτομα δουλεύουμε όλοι μαζί με στόχο την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει.

Σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του προσωπικού αποτελεί η γνώση και η εξειδίκευση, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 80% του προσωπικού να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων σχολών και αρκετοί από αυτούς να κατέχουν και μεταπτυχιακούς αλλά διδακτορικούς τίτλους με σχετική εξειδίκευση.

Σήμερα η εταιρεία -και μετά από τις τελευταίες κινήσεις της- προωθεί προϊόντα των εταιρειών TESCOM, INFORM ELECTRONICS, LANDE, CGB, ABLEREX, VOLTRONIC,SOROPOWER, EAST POWER που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα όπως UPS, AVR, INVERTERS, CHARGERS, SOLAR SYSTEMS, STATIC SWITCHES, BATTARIES, RACKS και γενικά σε συστήματα που σχετίζονται με την αδιάλειπτη ενέργεια.

Στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι η παροχή αξιόπιστων λύσεων αδιάλειπτης ενέργειας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς και η συνεχής τεχνική υποστήριξή τους και μετά την προμήθεια και την εγκατάστασή τους σε πανελλαδική κλίμακα, σε επίπεδο συνεργατών αλλά και τελικών πελατών όταν αυτό ζητείται.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 400,000€ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ.

Οι παραπάνω κινήσεις έχουν σαν βασικό σκοπό την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την προώθηση αξιόπιστων και ποιοτικών λύσεων UPS, AVR και συναφών προιόντων που να πληρούν το σύνολο των κανονισμών ασφάλειας και καταλληλότητας, και τα οποία σε συνδυασμό με την άριστη τεχνική υποστήριξη θα προσέφεραν στην αγορά λύσεις που δεν θα υπολείπονταν σε τίποτε από τα κορυφαία προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει ουσιαστικά επιτευχθεί, με πωλήσεις που ξεπερνούν σε ετήσια βάση τα 12.000 τεμάχια, από όλες τις κατηγορίες των προϊόντων αλλά κυρίως με την κατάταξή μας στις πρώτες θέσεις αντίστοιχων εταιρειών διανομής.

Πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα σε ένα πολύ κακό οικονομικό περιβάλλον, με τεράστια αβεβαιότητα και μεγάλη συρρίκνωση της αγοράς. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι νέοι αλλά και οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τα θετικά της αποτελέσματα, θεωρούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές περιβάλλον και επενδύουν στις νέες αυτές ευκαιρίες και δυνατότητες.

Αγγελίες

Κλάδος: Πληροφορικής-Τεχνολογίας
Έτος ίδρυσης: 2007
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://tescom-ups.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr