ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Since 1992, in Fragou Law Firm all our efforts aim to become a stable reference point for our clients in both small and large legal issues that arise in life as well as in business. Having a vast experience in various fields of law and familiar with the particularities of Greek legislation, our firm efficiently handles simple, as well as more complex issues.

Open to the perspectives and needs of our clients, able to meet the challenges of a modern business environment, modern in organization and mentality, we specialize in Quarry Law, Environmental Law, Law of Enforced Recovery and Mediation. We also offer legal services in the areas of Corporate, Civil, Criminal and Administrative law.

Αγγελίες

Κλάδος: Νομικές
Έτος ίδρυσης: 1992
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://www.fragou-lawfirm.eu/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr