ΑΚΤΙΝΑ TRAVEL GROUP

Aktina Travel was founded in 1975 by Panagiotis and Claire Zerzivilis. Being prominent figures in the Greek tourism industry, they managed to establish Aktina Travel as the leading travel organization in Greece.

By capitalizing on the expertise and the hard work of its personnel, Aktina Travel grew into Aktina Travel Group, incorporating a number of affiliates and subsidiaries and offering a wide spectrum of tourism services.

Today the company is run by Claire and Andromachi Zerzivilis, surrounded by a team of highly skilled professionals in the Tourism sector.

Αγγελίες

Κλάδος: Υπηρεσίες Τουρισμού
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.aktinatravelgroup.com
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr