REMACO ΑΕ

REMACO ΑΕ

Η REMACO A.E., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, εξασφαλίζει στους πελάτες της αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επιχειρηματική υποστήριξη. Η εταιρία λειτουργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα από το 1987, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Η REMACO δραστηριοποιείται στον χώρο των Εθνικών Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Η εταιρία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη διαχειριστικών και ενδιάμεσων φορέων στο σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Επίσης υποστηρίζει κρατικούς και λοιπούς φορείς στην ωρίμανση, σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Παράλληλα, η REMACO υποστηρίζει αποτελεσματικά Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στην εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής, έχοντας αναπτύξει ταυτόχρονα και  εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την υποστήριξη των φορέων στο ΕΣΠΑ.

Επίσης ασχολείται με θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού Επιχειρησιακών λειτουργιών, και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Αγγελίες

Κλάδος: Σύμβουλοι HR & Επιχειρήσεων
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.remaco.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr