Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β ́ Περίοδο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, {εννιά (9) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο μέχρι 34 ημερομίσθια} για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους και μέχρι 30.11.2022, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Υποβολή αιτήσεων έως 18 Αυγούστου 2022.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Περιφέρεια Κρήτης
Κρήτη
28213 40186, 283, 137
18-08-2022

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου {«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»}

Υποβολή αιτήσεων έως 19 Αυγούστου 2022

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη

Δήμος Κατερίνης
Κατερίνη
2351350412
19-08-2022

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων έως 19 Αυγούστου 2022.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάστε την προκήρυξη.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Κεντρική Κέρκυρα & Διαποντίων Νήσων
26613 62770
19-08-2022

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Τα ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ» το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την εφορεία αρχαιοτήτων Ηλείας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικο οπς 5131695 του ε.π. «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (εσπα 2014-2020).

Υποβολή αιτήσεων έως 20 Αυγούστου 2022

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
Αρχαία Ολυμπία
26240 22529
20-08-2022

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
έργου «ΣΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» για χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων έως 20 Αυγούστου 2022.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
28410 25115
20-08-2022
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr