Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Πρόσληψη διαδασκόντων για να καλύψουν τις ανάγκες για το ακαδημαικό έτος 2017-18.

Χειμερινό εξάμηνο 1) λογιστική. 2) κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική

Εαρινό εξάμηνο 1) λογοστική ΙΙ, 2) Μάρκετινγκ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κομοτηνή
25310 39286, 39824
25-08-2017

Το τμήμα δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων της σχολής επιστημών γεωπονίας και δασολογίας θα καλύψει τη διαδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινου και εαρινού ακαδ. έτους 2017-18:

1) Αγγλικά α', β', γ' και δ' εξαμήνου - 2) Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων του α' εξαμήνου - 3) Μαθηματικά του β' εξαμήνου - 4) Υδρολογία-Υδραυλική Ορεινών Λεκανών του β΄εξαμήνου - 5) Εισαγωγή στην Πληροφορική του β' εξαμήνου - 6) Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του γ' εξαμήνου - 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου του ε' εξαμήνου - 8) Διαχείριση Υδατικών Πόρων του ε' εξαμήνου - 9) Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Γνωσης του στ' εξαμήνου - 10) Οικολογία και Διαχείριση Αγριας Πανίδας του στ' εξαμήνου - 11) Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι του ζ' εξαμήνου - 12) Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ του η' εξαμήνου - 13) Εκτροφή Θηραμάτων του η' εξαμήνου - 14) Οικολογία Θηραματικών Ειδών του η' εξαμήνου - 15) Τεχνολογία Γεωφραγμάτων του η' εξαμήνου - 16) Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις του θ' εξαμήνου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ορεστιάδα
2552041173
08-09-2017

Πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει ανάγκες επιπλέον μαθήματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017.

Η πρόσκληση, τα γνωστικά αντικείμενα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στο site του πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr/Θέσεις εργασίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βόλος
24210 74897
31-12-2017
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework