...

Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

...
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

28 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς στην Πάτρα

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», για την περίοδο 2018-2019, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στον Δήμο Πατρέων Ν. Αχαΐας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα, υπόψη κας Αγγελικής Ψαρρού (τηλ. 2610 390968).

Παιδικοί Σταθμοί Πάτρας
Πάτρα
2610 390968
19-02-2019

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά (61) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στο Νομό Αχαΐας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, Ερμού 95, Τ.Κ. 26 110, Πάτρα, υπόψη αστυνόμου Α’ Χαράλαμπου Σφέτσου (τηλ. 2610 695195, 2610 277835).

Επιπλέον, πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Μακεδονίας για 18 μήνες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, Τ.Κ. 50 132, Κοζάνη, υπόψη αστυνόµου Α’ Φωτεινής Ρώμα (τηλ. 24610 49889).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας & Δυτικής Μακεδονίας
Δυτική Ελλάδα & Δυτική Μακεδονία
24610 49889, 2610 695195, 2610 277835
19-02-2019

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 18μηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 100) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Λακωνίας (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Σπάρτης, Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης, Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, Γραφείο Διαβατηρίων), Σπάρτη Λακωνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 101) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Λακωνίας (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Σπάρτης, Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης, Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, Γραφείο Διαβατηρίων), Σπάρτη Λακωνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αρεόπολης, Αρεόπολη Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ευρώτα, Σκάλα Δ. Ευρώτα Λακωνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βοιών, Νεάπολη Δ. Μονεμβασίας Λακωνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μονεμβασίας, Μονεμβασία Λακωνίας

2 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 106) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας, Ναύπλιο Αργολίδας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άργους (Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών, Τμήμα Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών), Άργος Αργολίδας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ερμιονίδας, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Επιδαύρου, Λυγουριό Επιδαύρου Αργολίδας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 110) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, Κόρινθος

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 111) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, Κόρινθος

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, Άγιοι Θεόδωροι Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βέλου-Βόχας, Βραχάτι Κορινθίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σικυωνίων, Κιάτο Κορινθίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ξυλόκαστρο Κορινθίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νεμέας, Νεμέα Κορινθίας

3 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 117) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Μεσσηνίας (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Καλαμάτας, Υπ/νση Ασφάλειας Καλαμάτας, Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας), Καλαμάτα Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας, Εθνική Οδός Πύλου-Σπάρτης, Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 119) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τριφυλίας, Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 120) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεσσήνης, Μεσσήνη Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δ. Μάνης, Καρδαμύλη Δ. Μάνης Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γαργαλιάνων, Γαργαλιάνοι Τριφυλίας Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πύλου-Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Οιχαλίας, Μελιγαλάς Μεσσηνίας

3 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 125) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Αρκαδίας (Επιτελείο Γ. Περιφ. Αστυν. Δ/νσης Πελοποννήσου, Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας, Α.Τ. Τρίπολης, Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης), Τρίπολη Αρκαδίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεγαλόπολης, Μεγαλόπολη Αρκαδίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 127) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, 195ο χλμ. Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Καλαμάτας, Βελιγοστή Μεγαλόπολης Αρκαδίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 128) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, 151ο χλμ. Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Τρίπολης, Νεστάνη Τρίπολης Αρκαδίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 129) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Κυνουρίας Αρκαδίας

1 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 130) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βόρειας Κυνουρίας, Παράλιο Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας

2 Υ.Ε. Καθαριότητας (κωδικός 131) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τροπαίων, Τρόπαια Γορτυνίας Αρκαδίας.

Για τους κωδικούς θέσεων 105 & 118 οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αλ. Σούτσου 29 & Σαχτούρη, Τ.Κ. 221 32, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου (υπόψη κ. Γεωργίου Μπεκιάρη). Πληροφορίες στο τηλ. 2710 230521. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/02/2019. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ9ΛΗ46ΜΚ6Π-ΘΞ4/document

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου
Περιφέρεια Πελοποννήσου
2710 230521
21-02-2019

72 νέες προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα 72 Δ.Ε. Προσωπικού Ασφαλείας με διάρκεια 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. 210 9000900, εσωτ. 418 & 419).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Μουσείο Ακρόπολης
Aθήνα
22-02-2019

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών επιστημόνων Νομικής και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική, με εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Βουλή των Ελλήνων, ως εξής: 2 Νομικής ειδικοί επιστήμονες με κωδικό 10001, 2 Πληροφορικής με εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων με κωδικό 10002, Βουλή των Ελλήνων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρη και υπογεγραμμένη) έως και τις 27/02/2019 με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2019, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/03/2019 (εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης & δικαιολογητικά)

Boυλή των Ελλήνων
Αθήνα
04-03-2019
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework