Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ

ΑΔΑ: ΨΒ5Α46ΨΖΣΘ-Σ92

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «DigComp Hub».

Ειδικότητα: Ένας Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων έως 29 Σεπτεμβρίου 2023

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Πάτρα
2610 367673/4 & 2610 367515
29-09-2023

Πτυχιούχος Θετικών Επιστήμων

ΑΔΑ: ΨΔΕΠΟΡΕΙ-ΠΞ0

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (κωδικός θέσης: ΠΕ/951) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «StratoFIRE».

Ειδικότητα: 1 άτομο / ΠΕ Θετικών Επιστήμων

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
Αθήνα
210 8109258
30-09-2023

Πτυχιούχος Θετικών Επιστήμων

ΑΔΑ: 9ΝΧΞΟΡΕΙ-ΗΗΒ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (κωδικός θέσης: ΠΕ/950) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «StratoFIRE».

Ειδικότητα: 1 άτομο / Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστήμων

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
Αθήνα
2108109258
30-09-2023

Συνεργάτης για το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΑΔΑ: ΡΚΤ346941Δ-ΨΗ2

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11: «Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και άλλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλειών και υποδομών – οργάνωση και οικονομική διαχείριση της ΠΡΑΞΗΣ», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Ειδικότητα: Κ1 Συνεργάτης έμπειρος Συντονιστής Εξειδικευμένου Επιστημονικού–Ερευνητικού / Αναπτυξιάκου Έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με αξιοποίηση ΤΠΕ σε ευρεία κλίμακα – Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Αθήνα
210 3350600 & 2610 992061
30-09-2023

2 Αρχαιολόγοι & 2 Εργάτες

ΑΔΑ: ΨΜ1Ρ46ΝΚΟΤ-8ΡΓ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Αρχαιολογία» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων».

Ειδικότητες

  • 2 άτομα/ ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 2 άτομα/ ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας
Χαλκίδα
22210 22402 & 22210 22502 (Εσωτ.:1032,1024)
30-09-2023
duth link
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr