Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Με 60 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Κατερίνης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Δήμος Κατερίνης
Κατερίνη
2351 350412
10-12-2021

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη στελέχωση του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+- Gegs, με σκοπό τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική του υποστήριξη. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για 26 μήνες. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. Αναμένεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη.

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Θεσσαλία
2413 506236
13-12-2021

Με τέσσερις εργάτες προσωπικού καθαριότητας ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Άγίοι Ανάργυροι
213 2023671
13-12-2021

Στην πλήρωση έξι κενών θέσεων προχωρά άμεσα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, έως 17 Δεκεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
Ιωάννινα
17-12-2021

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη 60 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού. Συγκεκεριμένα ζητούνται 30 ψυχολόγοι, 15 ψυχίατροι, 13 παθολόγοι και 2 πνευμονολόγοι. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες όπου διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Ελληνικής Αστυνομίας
Ελλάδα
213 1520327, 213 1520169
23-12-2021
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr