Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Μία (1) θέση αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφοδιαστική - Δίκτυα Διανομών", Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, τμήμα Οικιακής Οικονομίας.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καλλιθέα
2109549349
26-05-2017

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές ποσοτικών με μεθόδων στην οργάνωση και διοίκηση", Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Κρήτη
28210 37255.
29-06-2017

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικές μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας", Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Κρήτη
28210 37255
29-06-2017

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική τεχνολογία με έμφαση στην οικοδομική", Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Κρήτη
28210 37102
29-06-2017

Μία (1) Θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός", σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Κρήτη
28210 37102
29-06-2017
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework