Ειδικότητα

Φορέα

Περιοχή

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας δημόσιου τομέα
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Ειδικότητα
Φορέας
Περιοχή
Τηλέφωνο
Ημερομηνία λήξης

Μία (1) Θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Διεργασιών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων., Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδινίας
Δυτική Μακεδινία
24610 56750
23-01-2017

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "θεωρία της σύγχρονης τέχνης", Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δυτική Μακεδονία
23850 55250
23-01-2017

Μία (1) Θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Διεργασιών Υγρών Αποβλήτων και Πόσιμου Νερού", Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δυτική Μακεδονία
24610 56750
23-01-2017

Μία (1) Θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι για Συνδιαστικά Προβλήματα", Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δυτική Μακεδονία
24610 56504
23-01-2017

Μία (1) Θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων", Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δυτική Μακεδονία
24610 56750
23-01-2017
Copyright ©2016 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework