Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
22-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Λογιστής / Υπεύθυνος Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα

Λογιστή / Υπεύθυνο Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των πελατών, ενημέρωση πελάτη για φορολογική / λογιστική κατάσταση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής / φοροτεχνικής φύσεως
 • Επίβλεψη λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου του πελάτη και κατευθύνσεις και συμβουλές για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών
 • Εξαγωγή των μηνιαίων αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στον πελάτη
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων
 • Κλεισίματα, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης)
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών εντύπων των επιχειρήσεων
 • Καταχώριση παραστατικών σε βιβλία Γ' κατηγορίας όταν είναι απαραίτητο
 • Επίλυση σύνθετων θεμάτων λογιστικής καταχώρισης και λογιστικής απεικόνισης
 • Σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση ή για θέματα διανομών
 • Επικοινωνία με ορκωτούς λογιστές όπου χρειάζεται για τη διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων σε πελάτες που υποχρεούνται σε ανάλογο έλεγχο
 • Προτάσεις με ποιες διατάξεις θα γίνονται οι εκάστοτε μετατροπές εταιριών, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη

Προφίλ υποψηφίου:

 • Σπουδές οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης, τυχόν κατοχή / παρακολούθηση μεταπτυχιακού στον τομέα της Ελεγκτικής Λογιστικής θα εκτιμηθεί
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε ελεγκτική εταιρία ή με ανάλογες αρμοδιότητες σε λογιστική-φοροτεχνική εταιρία
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, Gmail, ERPs, ιδανικά και CRM
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και τον προφορικό λόγο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • Δυναμική και εξωστρεφής προσωπικότητα
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου εργασίας και προτεραιοτήτων
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητα
 • Ευστροφία, αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια και συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει: υψηλές οικονομικές απολαβές, προοπτικές εξέλιξης, άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά και για το σύνολο των ενεργών συναφών θέσεων, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης. Σε περίπτωση που κάποιος-α υποψήφιος-α ενδιαφέρεται για περισσότερες από μία θέσεις, συνιστάται να υποβάλει το ενδιαφέρον του-της για καθεμία για την πιο άμεση και στοχευμένη αξιολόγηση.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr