Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
21-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΛΘΠ1
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Πατρέων

Λογοθεραπευτής - Πάτρα

Τα Παιδικά Ζωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Λογοθεραπευτών (1) (Κωδικός Θέσης: ΛΘΠ1) μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος:

Λογοθεραπευτών(1)

(Κωδικός Θέσης:ΛΘΠ1)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
  • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως την Κυριακή 3 Οκτωβρίου και ώρα , με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΛΘΠ1).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr