Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Καλαμάτας

Προϊστάμενος Παραγωγής

Εξαιρετική επαγγελματική πρόταση έρχεται για ακόμα μία φορά από την περιοχή της Καλαμάτας: προϊστάμενος παραγωγής σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων! Ως προϊστάμενος παραγωγής χρειάζεται να διαθέτετε εμπειρία σε παραγωγικές γραμμές βιομηχανίας, ιδανικά τροφίμων και στον συντονισμό του προγράμματος παραγωγής και συντήρησης με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Αν πιστεύετε πως η επαγγελματική εμπειρία σας σχετίζεται με τη βιομηχανία τροφίμων και μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του προϊσταμένου παραγωγής, που αναζητούμε για την περιοχή της Καλαμάτας, στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας.

Παροχές:

Η εταιρία για τη θέση του προϊσταμένου παραγωγής στην Καλαμάτα προσφέρει:

 • Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας
 • Μια ολοκληρωμένη επαγγελματική πρόταση συνεργασίας με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αρμοδιότητες:

Οι κύριες αρμοδιότητές σας ως προϊσταμένου παραγωγής θα είναι:

 • Συντονισμός της γραμμής παραγωγής κάθε προϊόντος και υπολογισμός του χρόνου που απαιτείται για τις επιμέρους εργασίες σε συνεργασία με την ομάδα των μηχανικών παραγωγής.
 • Σε συνεργασία με τους υπευθύνους βάρδιας καθορίζει και ελέγχει καθημερινά τις ρυθμίσεις των παραγωγικών παραμέτρων, όπως συνταγές, θερμοκρασίες, υγρασίες, ταχύτητες μηχανημάτων, βάρδιες ατόμων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση των εγκαταστάσεων και η επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων.
 • Αλλαγή  στο πρόγραμμα της παραγωγής και της εκάστοτε γραμμής αν διαπιστώσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραγωγής δεν είναι αποδοτικός από πλευράς ποιότητας και κόστους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα.
 • Ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της παραγωγής, όπως μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, συντήρηση και συσκευασία για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών, ώστε η παραγωγική διαδικασία να προσαρμόζεται στις εξελίξεις.
 • Στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια συστημάτων και μηχανημάτων, εστιάζοντας στα σημεία ελέγχου της παραγωγής.
 • Επίβλεψη όλων των φάσεων της  παραγωγής για να διαπιστώσει ότι όλα γίνονται με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.
 • Με βάση τις προϋπολογισμένες ανάγκες των πωλήσεων καταρτίζει τον προϋπολογισμό της παραγωγής σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή εργοστασίου.
 • Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπευθύνων βάρδιας με σκοπό την επίτευξη των παραγωγικών στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και μέσα στο πλαίσιο των δεικτών ποιότητας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος παραγωγής σε καθημερινή βάση και εισηγείται στον διευθυντή εργοστασίου τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν δυσμενείς αποκλίσεις.
 • Συνεργάζεται στενά με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του εργοστασίου ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών.
 • Λαμβάνει ενεργό μέρος στην επιλογή του προσωπικού που αφορά την παραγωγή σε συνεργασία με τους αντίστοιχους υπευθύνους βάρδιας και τον διευθυντή του εργοστασίου.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής σε συνεργασία με τον διευθυντή εργοστασίου.
 • Στηρίζει τις πολιτικές της εταιρίας στους διάφορους  τομείς, όπως π.χ. οι  εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγικότητα, η ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των στελεχών που αναφέρονται σ' αυτόν.

Προσόντα:

Για τη θέση του προϊσταμένου παραγωγής στην Καλαμάτα θα πρέπει να διαθέτετε:

 • Τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία σε γραμμές παραγωγής, με τα τελευταία έτη σε υπεύθυνη θέση ως προϊστάμενος παραγωγής
 • Εμπειρία κυρίως σε βιομηχανία τροφίμων, ιδανικά σε βιομηχανία παραγωγής ελαιολάδου και ελιών 
 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου τροφίμων 
 • Οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχος
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή της Καλαμάτας

Πληροφορίες:

Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις όλα τα παραπάνω για τη θέση του προϊσταμένου παραγωγής στην Καλαμάτα, τότε κάνε την αίτησή σου τώρα!

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο +30 210 6770523 και μπορείτε να ζητήσετε τη Μαρία Σταυράκη.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram.

www.randtad.gr

For articles and career tips visit our blog.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση τώρα.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework