Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος Επιδοτούμενων Προγραμμάτων - Θεσσαλονίκη

H Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη αναζητά:

Σύμβουλο Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
 

Οι βασικοί πυλώνες των αρμοδιοτήτων της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Διαρκής ενημέρωση για ενεργά και νέα προγράμματα
  • Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου
  • Διαχείριση ενδιαφέροντος για υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας
  • Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων/φακέλων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, Τοπικών Δράσεων CLLD LEADER, Διακρατικών Έργων Interreg
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση επιχειρηματικών, επενδυτικών και στρατηγικών πλάνων
 • Επικοινωνία και συναντήσεις με εταιρίες-πελάτες

Προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση αντίστοιχου αντικειμένου
 • Απαραίτητη η ενεργή ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows, MS Office (ιδίως Word, Excel), Internet, Gmail, εξοικείωση με προγράμματα CRM, ERP
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα
 • Επιχειρηματική αντίληψη, αναλυτική σκέψη, ικανότητα αυτόνομης εργασίας και συντονισμού των εργασιών
 • Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών

Η εταιρία προσφέρει:

 • σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • αποδοχές βάσει προσόντων
 • συνεχή εκπαίδευση
 • προοπτικές εξέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr