Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Q METRIC
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-11-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Δράμας,
Νομός Ημαθίας,
Νομός Θεσσαλονίκης,
Νομός Καβάλας,
Νομός Κιλκίς,
Νομός Κοζάνης,
Νομός Ξάνθης,
Νομός Πέλλας,
Νομός Πιερίας,
Νομός Σερρών,
Νομός Χαλκιδικής

Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων (2.600-3.100 μικτά/μήνα) - Γερμανία

...

Η qmetric | HR Solutions επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας
που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας τη θέση του / της

Τεχνικού Θερμικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων (2.600-3.100 μικτά/μήνα) - Γερμανία

Η θέση:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργάζεται στη Γερμανία (Βερολίνο). Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

 • Διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων εγκαταστάσεων αερίου, ρυθμιστών πίεσης και μετρητών και εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε δοχεία διαστολής και συστήματα προσθήκης οσμογόνων ουσιών
 • Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης ρυθμιστών πίεσης και συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης και της προσθήκης εξαρτημάτων, εφόσον απαιτείται
 • Επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση συστημάτων ρύθμισης πίεσης και συστημάτων μέτρησης. Διεξαγωγή ελέγχων αντοχής και διαρροών
 • Εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού και καλωδίωσης
 • Ψηφιακή καταγραφή των εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις λειτουργικές και νομικές προδιαγραφές

Το προφίλ σας:

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (ΤΕΙ, ΙΕΚ ΕΠΑΣ ή άλλης τεχνικής σχολής)
 • 3-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ίδια ή παρόμοια θέση, ιδανικά σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Προθυμία για μόνιμη εγκατάσταση στη Γερμανία
 • Βασική γνώση γερμανικών (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Δίπλωμα οδήγησης (επιθυμητό)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ο πελάτης μας προσφέρει:

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Κάλυψη εξόδων για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα (δίμηνη εκπαίδευση)
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδεσης για δύο μήνες στο Βερολίνο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής και συνέχιση εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (2.600-3.100 € μικτά/μήνα) ανάλογα με τα προσόντα και την εργασιακή εμπειρία
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Ενδιαφέρεστε;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και συμμορφώνεται
πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr