Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
MAYOR HOSPITALITY MANAGEMENT
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
05-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Κερκυραίων

Assistant Group Hotel Operation Director

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Mayor Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη για την θέση

Assistant Group Hotel Operation Director

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

O ιδανικός υποψήφιος θα έχει υπό την επίβλεψη του την συνολική εικόνα της λειτουργείας των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου, σύμφωνα με τα λειτουργικά πρότυπα αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Βασική επιδίωξη, η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργεία, η παρακολούθηση και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί βάσει προϋπολογισμού για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Οργάνωση και προετοιμασία λειτουργείας κάθε ξενοδοχειακής μονάδας σύμφωνα με τα λειτουργικά πρότυπα
 • Καθορισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και συμμέτοχή στην κατάρτιση των προϋπολογισμών ανά ξενοδοχειακή μονάδα
 • Συμμέτοχή στην διαδικασία εξεύρεσης, εκπαίδευσης & αξιολόγησης στελεχών αλλά και προσωπικού
 • Επίβλεψη των λειτουργιών και υπηρεσιών όλων των τμημάτων των μονάδων σύμφωνα με τα λειτουργικά πρότυπα και τον προϋπολογισμό
 • Άμεση, καθημερινή και στενή συνεργασία με όλα τα στελέχη της διοίκησης καθώς και με τα στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων
 • Ομιλική επίβλεψη για θέματα HACCP & ISO
 • Ορισμός νέων στόχων, παρακολούθηση των επιμέρους δεικτών απόδοσης και χρονοδιαγραμμάτων
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων εργασίας και κόστος μισθοδοσίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
 • Στενή παρακολούθηση, εντοπισμός προβλημάτων λειτουργείας
 • Επίβλεψη απογραφών πάγιου εξοπλισμού και νέων αναγκών
 • Γνώση λογισμικών προγραμμάτων
 • Συχνή παρουσία στα ξενοδοχεία και άμεση συνεργασία με τους διευθυντές των μονάδων.
 • Αναφορά στην διοίκηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την καθημερινή λειτουργία των μονάδων

Ικανότητες υποψήφιου:

 • Διευρυμένη αντίληψη και σκέψη
 • Ικανότητα εξεύρεσης άμεσων λύσεων ή διαδικασιών
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα πρόβλεψης και ανάλυσης πιθανών κίνδυνων (Risk Management)
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων (Crisis Management)
 • Αποτελεσματική διαχείριση έργου (Project Management)
 • Εντοπισμός και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ικανότητα ανάθεσης πολλών εργασιών
 • Άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης στελεχών και επίτευξης οικονομικών στόχων.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων
 • 5ετή εμπειρία σε θέση διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας μεγάλης αλυσίδας
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση και εμπειρία εκπόνησης προϋπολογισμού
 • Γνώση και εμπειρία στην δημιουργία πλάνου λειτουργείας μιας ξενοδοχειακής μονάδας ή τμημάτων αυτής
 • Άριστη γνώση εφαρμογής διαδικασιών HACCP - ISO
 • Αρίστη γνώση χειρισμού MS Office και άλλων σχετικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων ή ταξιδίων

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • 12μηνη απασχόληση
 • Υψηλές ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές
 • Διαμονή
 • Τηλεφωνική σύνδεση και Laptop
 • Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr