Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
MAYOR HOSPITALITY MANAGEMENT
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
28-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Κερκυραίων

Financial Budgeting & Reporting Assistant

H εταιρία διαχείρισης ξενοδοχείων Mayor Hospitality Management επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά γραφεία της στον Ανεμόμυλο και το τμήμα Financial Budgeting & Reporting επαγγελματία στη θέση:

Financial Budgeting & Reporting Assistant

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στην παραγωγή των προϋπολογιστικών αναφορών ώστε ο οργανισμός να λαμβάνει τις ορθότερες οικονομικές αποφάσεις. Ο ρόλος του θα συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με την καθημερινή οικονομική διαχείριση και τα λογιστικά καθήκοντα. Ο Budgeting & Reporting Assistant συνεργάζεται στενά με την οργανωτική ηγεσία και το οικονομικό προσωπικό για την προετοιμασία εκθέσεων προϋπολογισμού και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων οικονομικών σχεδίων. Επιπλέον, προσδιορίζει τομείς για την εφαρμογή διαδικασιών εξοικονόμησης κόστους, τον περιορισμό των δαπανών και την ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας.

Οι υποψήφιοι-ες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν:

 • Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πτυχίο σε αντίστοιχο τομέα.
 • Άριστη γνώση του Microsoft Excel (υποχρεωτικά).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Η γνώση ξενοδοχειακής λογιστικής και μισθοδοσίας θα εκτιμηθεί.
 • Σχετική εμπειρία στην κατάρτιση και στον προγραμματισμό του ετήσιου προϋπολογισμού, της πρόβλεψης και της ανάλυσης των διακυμάνσεων από τον προϋπολογισμό.

Βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις:

 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό αποτελεσματικών μοντέλων προϋπολογισμού για τα τμήματα και το σύνολο της εταιρίας.
 • Αναλύει πάσης φύσεως οικονομικές αναφορές και τις αντιπαραθέτει με τον προϋπολογισμό.
 • Παρακολουθεί τις υπάρχουσες εκθέσεις πραγματικών και προϋπολογιστικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις.
 • Βοηθά στην κατασκευή σεναρίων προϋπολογισμού σύμφωνα με τους υφιστάμενους οικονομικούς δείκτες.
 • Συμμετέχει στην πρόβλεψη των λειτουργικών εξόδων και κόστους μισθοδοσίας.

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι προσωπικότητα που:

 • Διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα.
 • Διαρκώς αναζητά εξέλιξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του και είναι πρόθυμος-η να μάθει.
 • Συμμετέχει ενεργά στις καθημερινές διεργασίες του τμήματός του.
 • Διακατέχεται από αίσθημα ομαδικότητας και συνεργασίας με τους συναδέλφους.
 • Έχει ευχάριστη και προσεγμένη παρουσία.

H εταιρία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση
 • Διαμονή
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή επιμόρφωση

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

κ. Μιχάλης Νικόλαος (Chief Budgeting & Payroll Officer)

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr