...
Το skywalker.gr δραστηριοποιείται στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού από το 1999 και μέχρι σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική πλατφόρμα σύγκλισης και μόχλευσης των αναγκών επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Διατηρώντας τις αξίες μας και την ταυτότητα μας, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υγιών τάσεων στην ελληνική αγορά και φιλοξενούμε το μεγαλύτερο ποσοστό κανονικών θέσεων εξαρτημένης εργασίας.

Οι ανάγκες του χώρου, μας ωθούν σε περισσότερη δράση και νέες υπηρεσίες και εργαλεία με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και ισχυροποίηση των Ανθρώπινων Πόρων στη ελληνική πραγματικότητα.

Οι δράσεις Athens #JobFestival, Thessaloniki #JobFestival, HR Community Conference & Awards, Education Festival, VoluntaryAction Festival, Hobby Festival, Μονοπάτια Απασχολησιμότητας, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Skywalker Workshops και HR Community Actions, συμβάλλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων - κοινοτήτων στους τέσσερις βασικούς κοινωνικούς πυλώνες, της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του εθελοντισμού.

H Skywalker FreePress, με εβδομαδιαία κυκλοφορία σε 25.000 αντίτυπα και περισσότερα από 270 σημεία διανομής και παραλαβής σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει σε όσους το χρειάζονται, πρόσβαση σε πληροφορίες για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής.

Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: περισσότερες από 3.000 εταιρίες δημοσιεύουν στο skywalker.gr περισσότερες από 6.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες! Οι καθημερινές επισκέψεις ξεπερνούν τις 40.000!

Θυμόμαστε πάντα ποιες περιοχές της κοινωνίας υπηρετούμε.

...............

Copyright ©2016 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework