...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Όμιλος εταιριών
Εταιρία:
Όμιλος εταιριών
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
22-01-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Διαγωνισμών

Ο όμιλος εταιριών στη διαχείριση τεχνολογικών έργων και συστημάτων ασφαλείας ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποστήριξης Τμήματος Διαγωνισμών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ διοικητικής/οικονομικής/νομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, Internet)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών

Επιθυμητά:

 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής των διαγωνισμών
 • Γνώση πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Περιγραφή θέσης:

Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει καθήκοντα:

 • Διοικητικής υποστήριξης όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Διερεύνησης και εύρεσης διαγωνισμών που δημοσιεύονται
 • Αναζήτησης προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
 • Σύναψης και υποβολής τεχνικών και οικονομικών προσφορών, σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων
 • Προετοιμασίας και ελέγχου φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, καθώς και τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 • Υποβολής και παρακολούθησης ενστάσεων διαγωνισμών από κοινού με τη νομική υπηρεσία

Προσφέρονται:

 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework