Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Greek Council for Refugees
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
11-06-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Case Worker Αλεξάνδρεια_110619
Κατηγορία εργασίας:
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αλεξάνδρειας

Case Worker - Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 11_06_2019
Τίτλος θέσης: Case Worker
Tόπος εργασίας: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/.

Το ΕΣΠ αναζητά έναν / μια case worker για την περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει την αξιολόγηση αναγκών των ωφελουμένων του προγράμματος ασφαλούς ζώνης φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, που λειτουργεί στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
 • Διαχειρίζεται υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων (case management), δημιουργώντας ατομικό πλάνο δράσεων.
 • Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο σχετικά με τις υποθέσεις των ωφελουμένων.
 • Εξασφαλίζει ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί βλάβη ή κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη, έχουν αναγνωριστεί και τους παρέχει ατομική διαχείριση της υπόθεσής τους (case management), τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, διεξάγει αξιολογήσεις και προγράμματα δράσης, παρέχει άμεσα υπηρεσίες, καθώς επίσης κάνει παραπομπές και παρακολουθεί τα περιστατικά που έχει αναλάβει.
 • Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα των case workers άλλων υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα περιστατικά.
 • Υποστηρίζει άλλα μέλη της ομάδας, εθελοντές, ασκουμένους, εκπαιδευτικούς και νομικούς.
 • Συνεργάζεται με τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές για να εξασφαλίσει ή να βελτιώσει την ποιότητα της παρέμβασης.
 • Διεκπεραιώνει παραπομπές στο ΕΚΚΑ και σε άλλες υπηρεσίες για τις διοικητικές ή νομικές διαδικασίες, ενημερώνοντας τα αρχεία, διατηρεί αρχεία και τα επικαιροποιεί, πραγματοποιεί τις εγγραφές στα σχολεία και παρακολουθεί τη σχολική απόδοση των εξυπηρετουμένων.
 • Κλείνει ιατρικά ραντεβού.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει ομαδικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει δραστηριότητες εντός και εκτός της safe zone.
 • Διανέμει φαγητό, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης.
 • Συνοδεύει τους UAMs στο σχολείο, για έκδοση ΑΜΚΑ, για δραστηριότητες και άλλες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους ασφαλείας στα δωμάτια των παιδιών.
 • Καθαρίζει με τη βοήθεια των παιδιών τους χώρους της safe zone.
 • Μοιράζεται πληροφορίες με τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας σχετικά με θέματα σημαντικά (φαρμακευτική αγωγή).
 • Συντάσσει αναφορές.
 • Αγοράζει υλικά για δραστηριότητες ή για άλλες ανάγκες της safe zone.
 • Συμμετέχει σε ατομικές ή ομαδικές εποπτείες.
 • Διοργανώνει τουλάχιστον μία ατομική συνεδρία με κάθε παιδί σε εβδομαδιαία βάση.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση της εβδομαδιαίας συνάντησης όλων των ωφελούμενων ανηλίκων.
 • Γίνεται εγγυητής της εφαρμογής των κανόνων της safe zone.
 • Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά, προάγοντας την αποδοχή και την ένταξή τους στην ομάδα.
 • Δρα ως πρόσωπο αναφοράς, θετικό παράδειγμα για τα παιδιά.
 • Διατηρεί και βελτιώνει τις θετικές σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα του καταυλισμού και τους άλλους φορείς / οργανώσεις.
 • Αναγνωρίζει τα όρια.
 • Θέτει τις σωστές προσδοκίες.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για κοινωνικούς λειτουργούς: βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών ως κοινωνικός-ή λειτουργός ή ψυχολόγος
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα, σε τομείς παιδικής προστασίας ή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα στην εργασία, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα «Case Worker Αλεξάνδρεια_110619».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2019 (λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework