Έρευνα των Προοπτικών Απασχόλησης για το Δ’ Τρίμηνο 2021 από τη ManpowerGroup:
Συγκρατημένες οι προοπτικές προσλήψεων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου

  • Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώνονται στο +12%.
  • Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στους τομείς των Κατασκευών (20%), Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις (18%), Βιομηχανίας/ Παραγωγής (15%) και στην Πρωτογενή Παραγωγή (14%) . Μέτριο ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού.
  • 72%* των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρουν μεγάλη δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης εξειδικευμένων ταλέντων.
  • Οι Έλληνες εργοδότες προσφέρουν κίνητρα ώστε να προσελκύσουν ταλαντούχους υποψηφίους: Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων ή Επαγγελματική Καθοδήγηση (55%), Ευέλικτα ωράρια εργασίας (42%), Υψηλούς μισθούς (39%).

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε σήμερα, 760 Έλληνες εργοδότες καταγράφουν συγκρατημένες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο. Με το 20% των εργοδοτών να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% να προβλέπει μείωση και το 61% να μην προβλέπει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +5%. Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά βελτιώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Επιπρόσθετα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ότι το 72%* των Ελλήνων εργοδοτών αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης εξειδικευμένων ταλέντων. Το ίδιο ποσοστό (72%) αναφέρεται και για τις ΕΜΕΑ χώρες. Παρ’ όλα αυτά οι εργοδότες προσφέρουν ένα εύρος κινήτρων για την κάλυψη της έλλειψης ταλέντου: Η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ή η επαγγελματική καθοδήγηση (55%) μαζί με τα ευέλικτα ωράρια εργασίας (42%) είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές, ακολουθούν τα οικονομικά κίνητρα, όπως υψηλότεροι μισθοί (39% ) και μπόνους (29%).

Όπως αναφέρουν οι εργοδότες, το μεγαλύτερο εμπόδιο αναφορικά με την αύξηση εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στον οργανισμό τους είναι: τα χρήματα (33%), ο χρόνος (16%) και η πρόσβαση στους κατάλληλους συνεργάτες για αναβάθμιση/ ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (12%).

Τα προγράμματα αναβάθμισης τεχνικών δεξιοτήτων, προσωπικών δεξιοτήτων και τα προγράμματα ανάπτυξης για μάνατζερ και ανώτερα στελέχη αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, το 42% των Ελλήνων εργοδοτών σχεδιάζει να υιοθετήσει προγράμματα αναβάθμισης προσωπικών δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση χρόνου, επικοινωνία) (διάρκειας 6 εβδομάδων ή λιγότερο), το 38% σχεδιάζει να εφαρμόσει προγράμματα ανάπτυξης για μάνατζερ και ανώτερα στελέχη και το 37% σχεδιάζει να επενδύσει σε προγράμματα αναβάθμισης τεχνικών δεξιοτήτων (διάρκειας 6 εβδομάδων ή λιγότερο).

Ο αντίκτυπος της COVID-19 και της απομακρυσμένης εργασίας αποτυπώνεται με ανάμεικτα συναισθήματα από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, 20% των στελεχών αισθάνεται ανησυχία και το 19% έχει θετικά συναισθήματα.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

...

«Η ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος έχει συμβάλει στη γενικότερη αισιοδοξία προσλήψεων, που διαφαίνεται πλέον στην πλειονότητα των χωρών οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα του ομίλου μας σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 στις 4 αγορές εμφανίζει στις προθέσεις προσλήψεων το υψηλότερο ρεκόρ των 10 ετών. Για την ελληνική αγορά οι προθέσεις εμφανίζονται συγκρατημένες, με τους κλάδους των Κατασκευών, των Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της Βιομηχανίας/ Παραγωγής να πρωταγωνιστούν για ένα ακόμα τρίμηνο με τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων. Ωστόσο οι εργοδότες (72%) αγωνίζονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα. Με βάση νέα ευρήματα, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των υποψηφίων και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια προκειμένου να βοηθήσουν στην προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας/ Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Οι εργοδότες και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα των Κατασκευών, οι οποίοι αναφέρουν αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +20%. Σταθερή αύξηση της απασχόλησης αναμένεται και στον τομέα Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18%, αλλά και στους τομείς Βιομηχανία/ Παραγωγή και Πρωτογενής Παραγωγή, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +15% και +14% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) αναμένουν μέτρια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ κάποια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται και στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών, με Συνολικές Προοπτικές της τάξης του +6%. Οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού αναμένουν την πιο αδύναμη αγορά εργασίας, με Προοπτικές της τάξης του +2%.

Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +25%, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +15%. Παράλληλα, οι εργοδότες αναφέρουν Προοπτικές της τάξης του +11% και +5% στις Μεσαίες και τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Διεθνείς Συγκρίσεις

...

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές απασχόλησης σε 31 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ η πρόθεση προσλήψεων αποδυναμώνεται σε 10 χώρες και επικράτειες και παραμένει αμετάβλητη σε δύο. Οι εργοδότες και στις 43 χώρες και επικράτειες αναμένουν ενίσχυση της αγοράς εργασίας σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, όταν η πανδημία του COVID-19 ήταν σε πλήρη εξέλιξη στον περισσότερο κόσμο. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείας, στην Ινδία, στον Καναδά, στην Ολλανδία, στο Μεξικό και στη Γαλλία. Παράλληλα, οι εργοδότες σε Παναμά, Νότια Αφρική, Σιγκαπούρη, Κροατία και Αργεντινή αναμένουν την πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο.

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται σε 25 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) κατά το προσεχές τρίμηνο. Εξαίρεση αποτελεί η Νότια Αφρική, όπου οι εργοδότες προβλέπουν υποτονική κίνηση της αγοράς εργασίας. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η πρόθεση προσλήψεων ενισχύεται σε 20 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ, ενώ αποδυναμώνεται σε πέντε. Οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται και στις 26 χώρες της περιφέρειας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να είναι ισχυρότερη σε Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας της περιφέρειας ΕΜΕΑ αναμένεται να καταγραφούν σε Νότια Αφρική, Κροατία, Ελβετία και Ουγγαρία.

Η επόμενη Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης της ManpowerGroup θα δημοσιευθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2021 με πληροφορίες για τις προσδοκίες προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

*Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου αυτά υπάρχουν. Τα δεδομένα για την Κροατία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

** Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων για την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης άλλαξε για το [Q4 2021 / Q1 2022]. Οι ερωτηθέντες στα προηγούμενα τρίμηνα συμμετείχαν μέσω τηλεφώνου. Μεταβαίνοντας στην εξ αποστάσεως εργασία και την μεγαλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι απαντήσεις των ερευνών συλλέγονται πλέον διαδικτυακά. Οι ερωτηθέντες είναι μέλη διαδικτυακών πάνελ με σύστημα διπλής επιβεβαίωσης (double opt-in) και παροτρύνονται να συμπληρώσουν την έρευνα. Οι ερωτήσεις και το προφίλ του ερωτώμενου παραμένουν αμετάβλητα. Το μέγεθος του οργανισμού και ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας είναι κοινά για όλες τις χώρες ώστε να επιτρέπονται διεθνείς συγκρίσεις.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ, παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των “brands” μας - Manpower®, Experis® και Talent Solutions® - δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 75 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Είμαστε αναγνωρισμένοι για την εταιρική μας ποικιλομορφία - ως μια από τις καλύτερες εταιρίες που δίνουν έμφαση στις γυναίκες, αλλά και στην ενσωμάτωση, στην ισότητα και την αναπηρία. Το 2021 η ManpowerGroup αναγνωρίστηκε για δωδέκατη φορά ως μία από τις πλέον Ηθικές Εταιρίες στον Κόσμο - “World’s Most Ethical Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο.

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο 2 υποκαταστημάτων στην Αττική και Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της. Ενώ, το 2020 η ManpowerGroup Ελλάδας απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® που υπογραμμίζει το επίπεδο του ομαδικού πνεύματος, της αξιοπιστίας και του σεβασμού που κυριαρχούν στον οργανισμό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας.

Για εταιρείες: www.manpowergroup.gr

Για υποψήφιους: www.manpower.gr

Follow us ManpowerGroup Greece

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr